User Tools

Site Tools


docenten

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
docenten [2022/05/18 10:37]
a3dijke [Docenten van STAP-erkende opleiders]
docenten [2022/06/20 07:47] (current)
Line 34: Line 34:
  
 ==== Upload opties voor docenten ==== ==== Upload opties voor docenten ====
-  * **Opleidingsinstituut-docent overeenkomst**. Als je gebruik maakt van andere docenten (dan jezelf) vragen we je hier een Opleidingsinstituut-docent overeenkomst te uploaden. Een voor iedere docent die betrokken is bij STAP-erkende opleidingen+  * **Opleidingsinstituut-docent overeenkomst**. contract/overeenkomst tussen de docent en het opleidingsinstituut dat STAP-erkenning aanvraagt
-  * **Diploma alternatieve beroepsopleiding en/of Diploma reguliere opleiding** Upload hier (minimaal) 1 diploma reguliere opleiding en/of 1 diploma alternatieve beroepsopleiding voor iedere betrokken docent. //NOTE: Als je zelf de (enige) docent bent hier dus ook jouw diploma's uploaden// +  * **Diploma alternatieve beroepsopleiding en/of Diploma reguliere opleiding** Upload hier (minimaal) 1 diploma reguliere opleiding en/of 1 (of meer) diploma('s) alternatieve beroepsopleiding van de bij STAP betrokken docent. 
-  * **Werkervaringsverklaring / CV** Upload hier een CV / Werkervaringsverklaring iedere betrokken docent. //NOTE: Als je zelf de (enige) docent bent hier dus ook jouw CV / Werkervaringsverklaring uploaden// +  * **Werkervaringsverklaring / CV** Upload hier een CV / Werkervaringsverklaring de STAP betrokken docent.
- +
-//Bovenstaande gegevens kunnen ook door de docent zelf worden verstrekt als ze een docenten account hebben aangemaakt op GRO//+
docenten.txt · Last modified: 2022/06/20 07:47 (external edit)