User Tools

Site Tools


gro:een_scholing_zoeken

Een scholing zoeken op GRO

GRO overzicht

Iedereen kan GRATIS gebruik maken van GRO om een beroepsopleiding, module en/of bij,- en nascholing te zoeken.
Iedere scholing heeft een unieke url en kan daarmee opgeslagen worden in je browser of worden gedeeld.

Uitgebreid zoeken

De Opleiding | Scholing zoeken pagina is de pagina met de meest uitgebreide zoekopties.
 • Uitgebreide zoekfunctie: Met deze zoekfunctie (zoekbalk) doorzoek je de gehele database met de in het tekst veld opgegeven zoekterm. De zoekbalk van deze pagina is tevens te vinden op de Home pagina van GRO en in het zijpaneel.
  • Voer een zoekterm / trefwoord in en klik op de “Zoeken knop”
   • Er opent een nieuwe pagina met de zoekresultaten.
   • Deze zoekresultaten zijn onderverdeeld is 3 secties:
    • In de linker kolom worden alle opleidingen getoond waarin de zoekterm voorkomt, in een van de (door de opleider opgegeven) behandelvormen, specialisaties of termen, waarvan de opleider er 8 aan een opleiding kan koppelen.
    • Daaronder worden alle opleiders weergegeven waarvan de zoekterm in de achternaam of de instituutsnaam voorkomt.
    • In de rechter kolom van het scherm worden alle vakgebieden getoond waarvan de zoekterm in de beschrijving voorkomt.
 • Zoeken m.b.v. filters
  • Onder de zoekbalk (tekst veld) kun je zoeken met behulp van filters
   • Twee van de vijf filter methoden zijn verplicht om in te stellen:
    • Vakgebied
    • Scholings soort
   • Stel de door jou gewenste filters in en klik op de “Zoek m.b.v. filters uitvoeren knop”.
    • De resultaten worden onder de filters getoond.
 • Links: Behandelvormen, Specialisaties en overige termen
  • Onder de “Zoeken m.b.v. filters sectie” een lijst met links met behandelvormen, specialisaties en overige termen.
   • In deze lijst alle gebruikte termen die door opleiders aan scholingen zijn gekoppeld.
    • Een opleider kan 8 termen, die betrekking hebben op een scholing, kiezen uit een lijst.
     • Uit die lijst kan de opleider dus behandelvormen, specialisaties en overige termen kiezen om meer specifieke informatie over de betreffende scholing te geven.
    • Klik op een term om een pagina te openen met alle scholingen waar de gekozen term aan is gekoppeld.

Zoekresultaten

 • Zoekresultaten, worden verdeeld over twee gelijke kolommen, per scholingssoort in alfabetische volgorde getoond.
  • De zoekresultaten beginnen in de linker kolom met beroepsopleidingen gevolgd door module opleidingen en daarna bij,- en nascholing.
  • De linker en rechter kolom hebben (ongeveer) het zelfde aantal scholingen.
   • Aan het einde van de linker kolom gaat de lijst bovenaan in de rechter kolom door.
  • Per scholing wordt een samenvatting getoond.
   • Door op de link (onderop de samenvatting van een bepaalde scholing te klikken) open je de scholingspagina met uitgebreide gegevens over die scholing.
    • Op die scholingspagina ook de optie (voor therapeuten met een account) om de scholing op te slaan in je account om desgewenst zelf je eigen scholingsplan samen te stellen

Zoeken op Vakgebieden

 • Op de "Alle vakgebieden overzicht pagina" een overzicht van alle vakgebieden waaruit opleiders een keuze kunnen maken om hun opleidingen in te plaatsen.
  • De opleider kan een opleiding in maximaal 3 vakgebieden plaatsen.

Vakgroepen

Aan de rechterkant van deze pagina (in het zijpaneel) een lijst met vakgroepen.
Alle vakgebieden zijn onderverdeeld in vakgroepen.
Als je in de lijst op een van de vakgroepen klikt worden alle vakgebieden getoond die onder die vakgroep vallen.

Vakgebieden

Op de overzicht pagina (waarop meerdere vakgebieden worden getoond) klik je op de link “Meer info over en alle opleidingen…” om de pagina te openen met alle informatie over dat betreffende vakgebied.
 • Bovenaan op de vakgebied pagina:
  • de vakgebied naam
  • de Erkenningsnaam
  • de prestatiecode
 • Daaronder de Behandelvormen die onder het betreffende vakgebied vallen
  • Als er opleidingen zijn toegevoegd door opleiders waarin de opleider aangeeft dat die scholing die behandelvorm behandeld wordt deze als link weergegeven
   • Als je op die link klikt worden alle scholingen die die bewuste behandelvorm behandelen getoond op een nieuwe pagina
 • Onder de behandelvormen een korte beschrijving van het vakgebied.
 • Onder de beschrijving van het vakgebied alle scholingen die onder dat vakgebied, vallen verdeeld over twee kolommen in alfabetische volgorde per scholingssoort.
 • Onder de “scholing lijst” een map met daarop alle opleiders die een of meer scholingen in het weergegeven vakgebied hebben geplaatst.

Zoeken naar opleidingsinstituten in je buurt

Op de Zoek naar opleidingsinstituten in je buurt pagina worden alle opleiders op de map getoond.
Verder kun je rechts boven op de pagina zoeken op de achternaam van de opleider en op de instituut naam.
Je hoeft niet de gehele naam te typen. als je bv “dijk” typt worden alle opleiders en instituten getoond waarin “dijk” in de naam voorkomt. Dus bv ook “Dijkgraaf” ed.

Scholingsplan

Therapeuten aangesloten bij een van de deelnemende beroepsorganisaties kunnen blijvend kosteloos gebruik maken van extra functionaliteiten zoals scholingen opslaan in hun account om d.m.v. “drag & drop” een compleet scholingsplan samen te stellen.
gro/een_scholing_zoeken.txt · Last modified: 2021/09/22 02:35 (external edit)