User Tools

Site Tools


gro:gatregisteropleidingen_index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gro:gatregisteropleidingen_index [2021/09/21 15:29]
a3dijke
gro:gatregisteropleidingen_index [2021/12/01 07:16] (current)
Line 12: Line 12:
  
 >**Iedereen kan GRATIS gebruik maken van [[https://gatregisteropleidingen.nl/|GRO]] om een beroepsopleiding, module** en/of **bij,- en nascholing te zoeken.**\\ >**Iedereen kan GRATIS gebruik maken van [[https://gatregisteropleidingen.nl/|GRO]] om een beroepsopleiding, module** en/of **bij,- en nascholing te zoeken.**\\
-\\ 
  
-[[https://kwaliteitstherapeuten.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/KCsmall.png}}]] 
-[[https://catvergoedbaar.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/vergoedSmall.png}}]] 
-[[https://catcollectief.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/catSmall.png}}]] 
 >**Therapeuten aangesloten bij een van de deelnemende beroepsorganisaties kunnen blijvend kosteloos gebruik maken van extra functionaliteiten** //zoals scholingen opslaan in hun account om d.m.v. “drag & drop” een compleet scholingsplan samen te stellen.//\\ >**Therapeuten aangesloten bij een van de deelnemende beroepsorganisaties kunnen blijvend kosteloos gebruik maken van extra functionaliteiten** //zoals scholingen opslaan in hun account om d.m.v. “drag & drop” een compleet scholingsplan samen te stellen.//\\
 \\ \\
  
  
gro/gatregisteropleidingen_index.txt · Last modified: 2021/12/01 07:16 (external edit)