User Tools

Site Tools


gro:gatregisteropleidingen_index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
gro:gatregisteropleidingen_index [2021/06/14 15:44]
a3dijke
gro:gatregisteropleidingen_index [2021/09/21 15:29]
a3dijke
Line 1: Line 1:
-====== GRO Kennisbank index ======+====== GRO Overzicht ======
 [[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/gat_register_opleidingen.png?150x150}}]] [[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/gat_register_opleidingen.png?150x150}}]]
 <= [[:start|Start kennisbank index]] <= [[:start|Start kennisbank index]]
Line 5: Line 5:
   * [[:docenten|Informatie voor docenten]] //Jezelf als docent aanmelden bij GRO.//   * [[:docenten|Informatie voor docenten]] //Jezelf als docent aanmelden bij GRO.//
   * [[:therapeuten|Informatie voor therapeuten en studenten]] //en iedereen die op zoek is naar geschikte beroepsopleidingen, modules of bij- en nascholingen.//   * [[:therapeuten|Informatie voor therapeuten en studenten]] //en iedereen die op zoek is naar geschikte beroepsopleidingen, modules of bij- en nascholingen.//
 +    *[[gro:een scholing zoeken|Een scholing zoeken]]
 +    *[[gro:therapeut aanmelden gro|Account aanmaken op GRO via kwaliteisysteem.nl]]
 +    *[[gro:een scholingsplan maken|Een scholingsplan maken]]
  
 [[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}]] **GRO ([[https://gatregisteropleidingen.nl/|gatregisteropleidingen.nl]]) is ontwikkeld voor alternatieve therapeuten, voor alternatieve beroepsorganisaties en voor alternatieve opleiders. Alternatieve therapeuten kunnen hier opleidingen, modules en bij- en nascholingen vinden die bij hun passen en die erkend zijn door hun beroepsorganisatie.** [[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}]] **GRO ([[https://gatregisteropleidingen.nl/|gatregisteropleidingen.nl]]) is ontwikkeld voor alternatieve therapeuten, voor alternatieve beroepsorganisaties en voor alternatieve opleiders. Alternatieve therapeuten kunnen hier opleidingen, modules en bij- en nascholingen vinden die bij hun passen en die erkend zijn door hun beroepsorganisatie.**
----- 
-[[:start|{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}]] De GRO-kennisbank is onderdeel van de kwaliteitsysteem.nl kennisbank.  
  
-Op de [[:start|indexpagina van de kwaliteitsysteem.nl kennisbank]] vind je een overzicht van alle onderdelen.+>**Iedereen kan GRATIS gebruik maken van [[https://gatregisteropleidingen.nl/|GRO]] om een beroepsopleiding, module** en/of **bij,- en nascholing te zoeken.**\\ 
 +\\ 
 + 
 +[[https://kwaliteitstherapeuten.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/KCsmall.png}}]] 
 +[[https://catvergoedbaar.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/vergoedSmall.png}}]] 
 +[[https://catcollectief.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/catSmall.png}}]] 
 +>**Therapeuten aangesloten bij een van de deelnemende beroepsorganisaties kunnen blijvend kosteloos gebruik maken van extra functionaliteiten** //zoals scholingen opslaan in hun account om d.m.v. “drag & drop” een compleet scholingsplan samen te stellen.//\\ 
 +\\ 
 + 
gro/gatregisteropleidingen_index.txt · Last modified: 2021/12/01 07:16 (external edit)