User Tools

Site Tools


gro:gatregisteropleidingen_index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gro:gatregisteropleidingen_index [2021/06/14 15:44]
a3dijke
gro:gatregisteropleidingen_index [2021/09/23 14:39]
Line 1: Line 1:
-====== GRO Kennisbank index ====== 
-[[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/gat_register_opleidingen.png?150x150}}]] 
-<= [[:start|Start kennisbank index]] 
-  * [[Opleiders|Informatie voor opleiders]] //Als opleider meedoen aan GRO.// 
-  * [[:docenten|Informatie voor docenten]] //Jezelf als docent aanmelden bij GRO.// 
-  * [[:therapeuten|Informatie voor therapeuten en studenten]] //en iedereen die op zoek is naar geschikte beroepsopleidingen, modules of bij- en nascholingen.// 
  
-[[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}]] **GRO ([[https://gatregisteropleidingen.nl/|gatregisteropleidingen.nl]]) is ontwikkeld voor alternatieve therapeuten, voor alternatieve beroepsorganisaties en voor alternatieve opleiders. Alternatieve therapeuten kunnen hier opleidingen, modules en bij- en nascholingen vinden die bij hun passen en die erkend zijn door hun beroepsorganisatie.** 
----- 
-[[:start|{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}]] De GRO-kennisbank is onderdeel van de kwaliteitsysteem.nl kennisbank.  
- 
-Op de [[:start|indexpagina van de kwaliteitsysteem.nl kennisbank]] vind je een overzicht van alle onderdelen. 
gro/gatregisteropleidingen_index.txt ยท Last modified: 2021/12/01 07:16 (external edit)