User Tools

Site Tools


gro:gatregisteropleidingen_index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gro:gatregisteropleidingen_index [2021/06/19 04:42]
a3dijke
gro:gatregisteropleidingen_index [2021/12/01 07:16] (current)
Line 8: Line 8:
     *[[gro:therapeut aanmelden gro|Account aanmaken op GRO via kwaliteisysteem.nl]]     *[[gro:therapeut aanmelden gro|Account aanmaken op GRO via kwaliteisysteem.nl]]
     *[[gro:een scholingsplan maken|Een scholingsplan maken]]     *[[gro:een scholingsplan maken|Een scholingsplan maken]]
-    *[[gro:de_college_deal|De College Deal]] 
  
 [[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}]] **GRO ([[https://gatregisteropleidingen.nl/|gatregisteropleidingen.nl]]) is ontwikkeld voor alternatieve therapeuten, voor alternatieve beroepsorganisaties en voor alternatieve opleiders. Alternatieve therapeuten kunnen hier opleidingen, modules en bij- en nascholingen vinden die bij hun passen en die erkend zijn door hun beroepsorganisatie.** [[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}]] **GRO ([[https://gatregisteropleidingen.nl/|gatregisteropleidingen.nl]]) is ontwikkeld voor alternatieve therapeuten, voor alternatieve beroepsorganisaties en voor alternatieve opleiders. Alternatieve therapeuten kunnen hier opleidingen, modules en bij- en nascholingen vinden die bij hun passen en die erkend zijn door hun beroepsorganisatie.**
 +
 +>**Iedereen kan GRATIS gebruik maken van [[https://gatregisteropleidingen.nl/|GRO]] om een beroepsopleiding, module** en/of **bij,- en nascholing te zoeken.**\\
 +
 +>**Therapeuten aangesloten bij een van de deelnemende beroepsorganisaties kunnen blijvend kosteloos gebruik maken van extra functionaliteiten** //zoals scholingen opslaan in hun account om d.m.v. “drag & drop” een compleet scholingsplan samen te stellen.//\\
 +\\
 +
 +
gro/gatregisteropleidingen_index.1624095752.txt.gz · Last modified: 2021/11/08 11:39 (external edit)