User Tools

Site Tools


gro:gatregisteropleidingen_index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gro:gatregisteropleidingen_index [2021/06/13 07:06]
a3dijke
gro:gatregisteropleidingen_index [2021/09/23 14:39] (current)
Line 1: Line 1:
-====== GRO Kennisbank index ======+====== GRO Overzicht ======
 [[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/gat_register_opleidingen.png?150x150}}]] [[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/gat_register_opleidingen.png?150x150}}]]
 <= [[:start|Start kennisbank index]] <= [[:start|Start kennisbank index]]
Line 5: Line 5:
   * [[:docenten|Informatie voor docenten]] //Jezelf als docent aanmelden bij GRO.//   * [[:docenten|Informatie voor docenten]] //Jezelf als docent aanmelden bij GRO.//
   * [[:therapeuten|Informatie voor therapeuten en studenten]] //en iedereen die op zoek is naar geschikte beroepsopleidingen, modules of bij- en nascholingen.//   * [[:therapeuten|Informatie voor therapeuten en studenten]] //en iedereen die op zoek is naar geschikte beroepsopleidingen, modules of bij- en nascholingen.//
 +    *[[gro:een scholing zoeken|Een scholing zoeken]]
 +    *[[gro:therapeut aanmelden gro|Account aanmaken op GRO via kwaliteisysteem.nl]]
 +    *[[gro:een scholingsplan maken|Een scholingsplan maken]]
 +
 +[[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}]] **GRO ([[https://gatregisteropleidingen.nl/|gatregisteropleidingen.nl]]) is ontwikkeld voor alternatieve therapeuten, voor alternatieve beroepsorganisaties en voor alternatieve opleiders. Alternatieve therapeuten kunnen hier opleidingen, modules en bij- en nascholingen vinden die bij hun passen en die erkend zijn door hun beroepsorganisatie.**
 +
 +>**Iedereen kan GRATIS gebruik maken van [[https://gatregisteropleidingen.nl/|GRO]] om een beroepsopleiding, module** en/of **bij,- en nascholing te zoeken.**\\
 +\\
 +
 +[[https://kwaliteitstherapeuten.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/KCsmall.png}}]]
 +[[https://catvergoedbaar.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/vergoedSmall.png}}]]
 +[[https://catcollectief.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/catSmall.png}}]]
 +>**Therapeuten aangesloten bij een van de deelnemende beroepsorganisaties kunnen blijvend kosteloos gebruik maken van extra functionaliteiten** //zoals scholingen opslaan in hun account om d.m.v. “drag & drop” een compleet scholingsplan samen te stellen.//\\
 +\\
  
-**GRO** ([[https://gatregisteropleidingen.nl/|gatregisteropleidingen.nl]]) is ontwikkeld voor alternatieve therapeuten, voor alternatieve beroepsorganisaties en voor alternatieve opleiders. Alternatieve therapeuten kunnen hier opleidingen, modules en bij- en nascholingen vinden die bij hun passen en die erkend zijn door hun beroepsorganisatie.  
  
gro/gatregisteropleidingen_index.1623586008.txt.gz · Last modified: 2021/09/23 14:38 (external edit)