User Tools

Site Tools


gro:gatregisteropleidingen_index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gro:gatregisteropleidingen_index [2021/06/19 04:38]
a3dijke
gro:gatregisteropleidingen_index [2021/09/23 14:39] (current)
Line 8: Line 8:
     *[[gro:therapeut aanmelden gro|Account aanmaken op GRO via kwaliteisysteem.nl]]     *[[gro:therapeut aanmelden gro|Account aanmaken op GRO via kwaliteisysteem.nl]]
     *[[gro:een scholingsplan maken|Een scholingsplan maken]]     *[[gro:een scholingsplan maken|Een scholingsplan maken]]
-    * [[De College Deal]] 
  
 [[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}]] **GRO ([[https://gatregisteropleidingen.nl/|gatregisteropleidingen.nl]]) is ontwikkeld voor alternatieve therapeuten, voor alternatieve beroepsorganisaties en voor alternatieve opleiders. Alternatieve therapeuten kunnen hier opleidingen, modules en bij- en nascholingen vinden die bij hun passen en die erkend zijn door hun beroepsorganisatie.** [[https://gatregisteropleidingen.nl/|{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}]] **GRO ([[https://gatregisteropleidingen.nl/|gatregisteropleidingen.nl]]) is ontwikkeld voor alternatieve therapeuten, voor alternatieve beroepsorganisaties en voor alternatieve opleiders. Alternatieve therapeuten kunnen hier opleidingen, modules en bij- en nascholingen vinden die bij hun passen en die erkend zijn door hun beroepsorganisatie.**
 +
 +>**Iedereen kan GRATIS gebruik maken van [[https://gatregisteropleidingen.nl/|GRO]] om een beroepsopleiding, module** en/of **bij,- en nascholing te zoeken.**\\
 +\\
 +
 +[[https://kwaliteitstherapeuten.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/KCsmall.png}}]]
 +[[https://catvergoedbaar.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/vergoedSmall.png}}]]
 +[[https://catcollectief.nl/|{{ https://gatregisteropleidingen.nl/bulk/logos/catSmall.png}}]]
 +>**Therapeuten aangesloten bij een van de deelnemende beroepsorganisaties kunnen blijvend kosteloos gebruik maken van extra functionaliteiten** //zoals scholingen opslaan in hun account om d.m.v. “drag & drop” een compleet scholingsplan samen te stellen.//\\
 +\\
 +
 +
gro/gatregisteropleidingen_index.1624095512.txt.gz · Last modified: 2021/09/23 14:38 (external edit)