Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro

Opleidingen

Alles over opleidingen aanmelden, kopieerden en archiveren

Opleiders overzicht : START

Als je jezelf als opleider hebt aangemeld en bent erkent door GRO, kun je beginnen met het ter beoordeling aanbieden van opleidingen.

  • Je wordt nu omgeleid naar de “opleider-account pagina van GRO”.
   • In het “Opleider menu” aan de rechterkant van je accountpagina (of onderop op een mobile device), Vind je de link om naar je opleidingen pagina te gaan. Hier kun je nieuwe opleidingen opgeven en vindt je ook een lijst met al je eerder opgegeven opleidingen die je vanuit deze pagina altijd weer kunt oproepen om te bekijken/bewerken.

🔹 Hier meer info over het aanmaken en ter beoordeling aanbieden van PLATO bij- en nascholing

Een nieuwe opleiding aanmaken

 • In het “Een nieuwe scholing | opleiding aanmaken venster” geef je een naam voor je scholing en een unieke eigen (referentie) code op.
 • Klik op de “Aanmaken | Opstaan knop”
  • Je wordt nu omgeleid naar de pagina waar je de opleiding gegevens kunt invoeren en/of bewerken .

Net als op de account pagina zullen op deze pagina vensters een voor een getoond (en geopend) worden om het aanmeld proces zo makkelijk mogelijk voor je te maken.

Venster in de linker kolom:

 • In het venster in de linker kolom wordt de huidige status van de nieuwe opleiding getoond.
  • Later zal hier ook een overzicht van de gegevens m.b.t. de huidige opleiding worden weergegeven.

De vensters in de rechter kolom:

Venster: Algemeen

 • Vul de gegevens in dit venster zo volledig mogelijk in
 • NOTE: Verplichte velden / keuzes zijn aangegeven met een *(sterretje)
 • Onder de kop URL landingspagina vragen we je de url naar de pagina op je eigen website in te voeren die meer informatie geeft over de opleiding die je hier aan biedt.
 • Sla de gegevens op
 • Het volgende venster zal zichtbaar en geopend worden.

Venster: Indeling en waardering

 • Vul de gegevens in dit venster zo volledig mogelijk in
 • Sla de gegevens op
 • Het volgende venster zal zichtbaar en geopend worden.

Venster: Vakgebieden

 • Hier vragen we je de (hoofdvakgebieden) aan te geven door het omzetten van schakelaars
  • Geef minimaal 1 en maximaal 3 vakgebieden op waar deze opleiding onder valt
   • In het volgende venster (4e) kun je de onderverdeling nog verfijnder aangeven door behandelvormen, specialisaties en termen op te geven.
 • Schakelaars die je hier omzet worden gelijk opgeslagen in de database. Je hoeft dus niet op zoek naar de knop om de gegevens op te slaan.
 • NOTE: De vakgebieden (en andere termen die je hieronder kiest) worden niet automatisch in alfabetische volgorde weergegeven maar in de volgorde dat je ze in de lijst aanklikt.
 • Als je klaar bent met het opgeven van de vakgebieden ga dan door naar het 4e venster.

Venster: Behandelvormen | Specialisaties

 • De schakelaars die je hier omzet zullen ook weer direct worden opgeslagen in de database.
 • De scholingen waar een van deze gekozen termen onder vallen zullen direct in de zoekresultaten worden weergegeven als er gezocht wordt op (of een gedeelte van) deze termen.
 • In deze lijst vragen we je minimaal 1 (en maximaal 8) opties aan te vinken.
 • Ga daarna (indien gewenst) door naar het volgende venster waar je bestanden/bijlagen kunt uploaden.

Goed om te weten

TIP
De termen die je hier kiest (om aan je opleiding te hangen) zijn de zoektermen waaronder je opleiding te vinden zal zijn voor de zoekmachine. Selecteer dus zo veel mogelijk termen (maximaal 8) die specifiek zijn voor de betreffende scholing / opleiding

Venster: Uploads bijlage(n)

In dit venster kun je bestanden uploaden die betrekking hebben op de opleiding/scholing. Naast het tekst veld waar je gevraagd wordt een naam voor het bestand op te geven vindt je onder de kop “Bestand bedoeld voor” twee opties waarvan je er een moet kiezen:

 • Intern gebruik Gebruik deze optie als je door het GRO-team gevraagd word om bepaalde bestanden (ter beoordeling) te uploaden. Bestanden die onder deze optie worden toegevoegd zijn voor intern gebruik en worden niet op de website bij de opleiding getoond.
  • Upload hier de Curriculum. Hierin staan de inhouden en de doelen die geleerd moeten worden. Benoemd worden welke vakken er gegeven worden en wat de kerndoelen zijn. Verplicht voor PLATO-erkenning.
  • Upload hier de scholingsfolder.
 • Openbaar gebruik Hier kun je bestanden uploaden die op de website bij de opleiding/scholing zullen worden getoond. Als je onder deze optie bestanden upload zal er onder dit venster een nieuw venster verschijnen met daarin een lijst met alle eerder geüploade bestanden.
  • Upload hier de scholingsfolder en andere informatie (bv lesrooster ED.).

Belangrijk

Om de opleiding(en) te kunnen erkennen is aanvullende informatie nodig. Plaats in het tabblad 'Uploads bijlage(en)' een of meerdere bestanden waaruit blijkt wat de studiewaarde is. Dit kan lesmateriaal zijn, een informatie folder of een erkenning of accreditatie bewijs elders. Geef de bestanden een duidelijke naam en vink 'Bestand bedoeld voor intern gebruik' aan.

Venster: Uploads overzicht | bewerken

 • Klik op een van de items in de lijst om een bestand aan te passen en/of te verwijderen.

Wachten op goedkeuring

 • Nadat je een opleiding hebt aangeboden zullen wij deze zo snel mogelijk proberen te beoordelen.
 • De status van de opleiding wordt weergegeven aan de linker kant van de des betreffende “opleiding pagina”.
  • Als de opleiding is goedgekeurd zal de status van “(nog) Niet erkend” veranderen in “Deze scholing | opleiding is erkend
  • Vanaf dat moment is de scholing te vinden d.m.v. de diverse zoekmethodes op GRO.

NOTE: Als een scholing eenmaal is erkend kun je niets meer veranderen/aanpassen aan deze opleiding. Je kunt nog wel (zoals hieronder beschreven) een kopie maken van de betreffende erkende scholing


Goed om te weten


Meer over de manier waarop je kunt zoeken naar scholingen op GRO. Als je weet hoe de verschillende zoekmethodes werken kun je daar wellicht je voordeel mee doen.

Belangrijk

Om de opleiding(en) te kunnen erkennen is aanvullende informatie nodig. Plaats in het tabblad 'Uploads bijlage(en)' een of meerdere bestanden waaruit blijkt wat de studiewaarde is. Dit kan lesmateriaal zijn, een informatie folder of een erkenning of accreditie bewijs elders. Geef de bestanden een duidelijke naam en vink 'Bestand bedoeld voor intern gebruik' aan.


Kopiëren van een GRO-erkende opleiding

Nadat je een opleiding volledig hebt ingevuld verschijnt er in de rechterkolom een nieuw tabblad/venster waarin je een kopie kunt maken van de huidige scholing.

Maak een kopie

 • Open in de rechterkolom het “Scholing kopiëren” venster.
 • Vul een naam in voor de nieuwe (kopie) scholing
 • Vul een uniek eigen kenmerk voor de scholing in
 • Klik op de knop “kopie maken” om de kopie op te slaan
  • De gekopieerde versie opent nadat je deze hebt opgeslagen zodat je deze direct aan kunt passen en ter beoordeling kunt aanbieden.
  • LET OP: Niet alle waarden van de originele versie kunnen een op een worden overgenomen. Het is daarom zaak in de gekopieerde versie alles nog even goed te controleren.

🔹 Hier meer informatie over het kopiëren van een PLATO bij- en nascholing


Archiveren

Inactieve opleiding archiveren

We vragen je om opleidingen die niet meer actief te volgen zijn, of die alleen nog in een aangepaste vorm te volgen zijn, te archiveren.

Een inactieve opleiding archiveren is belangrijk voor therapeuten en beroepsorganisaties (en dus ook voor de opleider) met het oog op beoordeling van eerder gevolgde inmiddels inactieve opleiding.

TIP: Als een opleiding niet meer actief te volgen is maar wel in een aangepaste vorm (met wat kleine veranderingen) raden we je aan om, voordat je de betreffende opleiding archiveert, een kopie van deze opleiding te maken (zoals hierboven beschreven). in de kopie kun je snel de veranderingen aanpassen en de opleiding direct weer ter beoordeling aanbieden.

Een gearchiveerde opleiding heeft een begin en een einddatum om aan te geven in welke tijdspanne de opleiding actief was. Hierdoor kun je als opleider GRO ook gebruiken om oudere (inactieve) opleidingen te archiveren zodat ze terug te vinden zijn voor studenten, “screeners” (van beroepsorganisaties) en voor iedereen die daar naar op zoek is (inclusie de opleider zelf).

Archiveer een opleiding

 • Ga naar de (erkende) opleiding, die je wil archiveren, om deze te bewerken.
 • In de rechterkolom klik je op de “Archiveren” tab om het archiveren venster te openen.
 • Geef onder de kop “Begindatum actieve scholing” de datum op vanaf wanneer de scholing te volgen was.
 • Geef onder de kop “Einddatum actieve scholing” de datum op vanaf wanneer de scholing (in huidige vorm) niet meer te volgen was.
 • Onder de kop “Versie | Volgnummer” kun je een volgnummer opgeven (standaard is dat 1).
 • Klik op de knop “Archiveren”.

gro/opleidingen_aanmelden_bij_gro.txt · Laatst gewijzigd: 2024/03/04 15:07 door 127.0.0.1