User Tools

Site Tools


gro:opleiders

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gro:opleiders [2022/05/17 15:38]
a3dijke [1: Jezelf als opleider aanmelden]
gro:opleiders [2022/06/20 07:47] (current)
Line 46: Line 46:
 ==== 4: Opleidingen aanbieden op GRO ==== ==== 4: Opleidingen aanbieden op GRO ====
 [[https://gatregisteropleidingen.nl/index.php#opproducten|{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}]]\\ [[https://gatregisteropleidingen.nl/index.php#opproducten|{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}]]\\
-Als je jezelf als opleider [[jezelf_als_opleider_aanmelden_bij_gro|hebt aangemeld]] en bent erkent door GRO, kun je beginnen met het ter beoordeling aanbieden van opleidingen.+Als je jezelf als opleider [[jezelf_als_opleider_aanmelden_bij_gro|hebt aangemeld]] en bent erkend door GRO, kun je beginnen met het ter beoordeling aanbieden van opleidingen.
  
 > **[[gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro|Alles over het aanbieden van opleidingen op GRO]]** > **[[gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro|Alles over het aanbieden van opleidingen op GRO]]**
gro/opleiders.txt ยท Last modified: 2022/06/20 07:47 (external edit)