User Tools

Site Tools


gro:stap_budget_informatie_voor_opleiders

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gro:stap_budget_informatie_voor_opleiders [2022/05/18 04:50]
a3dijke [Upload opties "Screening | STAP audit" pagina]
gro:stap_budget_informatie_voor_opleiders [2022/06/20 07:47] (current)
Line 10: Line 10:
     * //STAP-budget informatie voor opleiders//     * //STAP-budget informatie voor opleiders//
     * [[De College Deal]]     * [[De College Deal]]
 +
 +**[[https://www.stapvooropleiders.nl/|stapvooropleiders.nl: De start/informatie pagina voor opleiders die STAP-erkenning willen of/en al hebben]].**
 +
 +----
  
 Als opleider aangesloten bij [[https://gatregisteropleidingen.nl/|GRO (gatregisteropleidingen.nl)]] is het mogelijk om via GRO een STAP-budget erkenning aan te vragen voor je opleidingsinstituut, je opleidingen, scholingen en/of cursussen. Als opleider aangesloten bij [[https://gatregisteropleidingen.nl/|GRO (gatregisteropleidingen.nl)]] is het mogelijk om via GRO een STAP-budget erkenning aan te vragen voor je opleidingsinstituut, je opleidingen, scholingen en/of cursussen.
Line 29: Line 33:
   - We erkennen je eerst als GRO-erkende opleider. //Je ontvangt daarover een mail//.   - We erkennen je eerst als GRO-erkende opleider. //Je ontvangt daarover een mail//.
     * Omdat je pas opleidingen ter beoordeling kunt aanbieden als je GRO-erkend opleider bent.     * Omdat je pas opleidingen ter beoordeling kunt aanbieden als je GRO-erkend opleider bent.
-  - Als GRO-erkend opleider maak je nu (minimaal) 1 opleiding aan waarvoor je STAP-erkenning wil aanvraagt.+  - Als GRO-erkend opleider maak je nu (minimaal) 1 opleiding aan waarvoor je STAP-erkenning wil aanvragen.
     * //We kunnen je aanvraag voor STAP-erkenning als opleider pas goed beoordelen als we (minimaal) 1 opleiding kunnen beoordelen waarvoor STAP-erkenning is aangevraagd//.     * //We kunnen je aanvraag voor STAP-erkenning als opleider pas goed beoordelen als we (minimaal) 1 opleiding kunnen beoordelen waarvoor STAP-erkenning is aangevraagd//.
 +
 +==== Opleider ID van STAP-erkende opleider opgenomen in het STAP-scholingsregister ====
 +{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/uitroepteken.png }}Als je eenmaal als opleider bent toegelaten in het [[https://www.stapvooropleiders.nl/toelating-stap-scholingsregister/|STAP-scholingsregister]] //(nadat je door GRO een STAP-erkenning hebt ontvangen)// krijg je daar een "**STAP-opleiders id**" //(daar bekent als "**Onderwijsaanbiedercode**")//. Voer deze in het systeem in via het "Algemeen | STAP-erkenning opleider" formulier //(bovenaan in de linker kolom)// van de "[[https://gatregisteropleidingen.nl/screening/|Screening | STAP audit" pagina]].
 +
 +=== Opleider ID / Onderwijsaanbiedercode in systeem zetten ===
 +
 +  * Ga naar de [[https://gatregisteropleidingen.nl/screening/|Screening | STAP audit pagina]] van GRO //(tweede item van boven in heb menu aan de rechterkant van de pagina)//.
 +  * klik in de linker kolom op het tabblad met de tekst "Algemeen | STAP-erkenning opleider" om het formulier te openen.
 +  * Vul in het tekst velt je opleiders id / Onderwijsaanbiedercode in
 +  * klik op de opslaan knop om op te staan.
 +
  
 > Verder vragen we je diverse documenten te uploaden m.b.t. de docenten die betrokken zijn bij je STAP-opleidingen. > Verder vragen we je diverse documenten te uploaden m.b.t. de docenten die betrokken zijn bij je STAP-opleidingen.
Line 40: Line 55:
  
  
-{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/uitroepteken.png }}We vragen je voor de STAP-erkenningen voor opleiders diverse documenten te uploaden op de "[[gro:screening_audit|Screening | STAP audit" pagina]]\\+{{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/info.png }}We vragen je voor de STAP-erkenningen voor opleiders diverse documenten te uploaden op de "[[gro:screening_audit|Screening | STAP audit" pagina]]\\
 Ga naar de [[https://gatregisteropleidingen.nl/screening|Screening | STAP audit" pagina op GRO]] en klik in de rechter kolom op het tabblad "Upload bestanden" om het upload formulier te openen. //Onder "Bewijs BBA verzekering elders" en "Bewijs klachtenregeling elders" de upload opties m.b.t. docenten//. Ga naar de [[https://gatregisteropleidingen.nl/screening|Screening | STAP audit" pagina op GRO]] en klik in de rechter kolom op het tabblad "Upload bestanden" om het upload formulier te openen. //Onder "Bewijs BBA verzekering elders" en "Bewijs klachtenregeling elders" de upload opties m.b.t. docenten//.
  
Line 51: Line 66:
  
  
-> **Als je eenmaal GRO-erkend bent //(en je hebt een STAP-erkenning als opleider aangevraagd)// kun je door met het per opleiding, scholing of cursus aanvragen van een STAP-budget erkenning**:+> **Als je eenmaal GRO-erkend bent** //(en je hebt een STAP-erkenning als opleider aangevraagd)// **kun je door met het per opleiding, scholing of cursus aanvragen van een STAP-budget erkenning**:
  
  
Line 59: Line 74:
  
   * Ga naar de opleiding, scholing of cursus waar je een STAP-erkenning voor wil aanvragen (dit kan ook een al GRO-erkende opleiding, scholing of cursus zijn).   * Ga naar de opleiding, scholing of cursus waar je een STAP-erkenning voor wil aanvragen (dit kan ook een al GRO-erkende opleiding, scholing of cursus zijn).
-  * Klik op het bovenste venster in de linker kolom om het "STAP-budget aanvraag" venster te openen.+  * Klik op het bovenste venster in de linker kolom om het "**STAP-budget aanvraag**" venster te openen.
   * Zet de schakelaar voor de tekst "vraag STAP-budget erkenning voor deze scholing" aan, vul de tekst velden m.b.t. de prijs en de datums in en klik op de "opslaan" knop.   * Zet de schakelaar voor de tekst "vraag STAP-budget erkenning voor deze scholing" aan, vul de tekst velden m.b.t. de prijs en de datums in en klik op de "opslaan" knop.
 +
 +==== Start en eind datum van STAP opleidingen ====
 +>**NOTE**: De startdatum van een opleiding, waarvoor je STAP-erkenning aanvraagt, moet in de toekomst liggen! **De student moet het STAP-budget voor de betreffende opleiding minimaal 4 weken voordat de opleiding begint aanvragen!**
 +
 +=== ID's en plaatsnaam  ===
 +Veder verder kun je //(in het hierboven genoemde formulier)// nog de volgende informatie kwijt:
 +  * **Opleiding STAP id**/Aangebodenopleidingcode (niet verplicht om in te vullen) - //De id van de opleiding zoals ook opgenomen in het STAP-scholingsregister (daar bekend als "Aangebodenopleidingcode").//
 +  * **Scholing STAP id**/Aangebodenopleidingcohortcode - //De id van de scholing zoals ook opgenomen in het STAP-scholingsregister (daar bekend als "Aangebodenopleidingcohortcode"). Dit is een door de opleider zelf aangemaakt id. Als je hier niets invuld vult het systeem hier standaard de "Unieke eigen (referentie) code" in die je eerder bij het aanmaken van de opleiding hebt opgegeven. Dit mag echter indien gewenst wel een afwijkende / andere id zijn.//
 +  * **Plaatsnaam** - //De meest actuele plaatsnaam van de scholing die de student gaat volgen. Wanneer het een online scholing is dan vult u "Online" in.//
 +
 +
 +
 +
 +
  
 {{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/uitroepteken.png }}We vragen je voor de STAP-erkenningen voor opleidingen (per opleiding) een scholingsfolder //(of een ander document m.b.t. informatie over deze scholing)// en Curriculum/leerplan te uploaden.\\ {{https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/uitroepteken.png }}We vragen je voor de STAP-erkenningen voor opleidingen (per opleiding) een scholingsfolder //(of een ander document m.b.t. informatie over deze scholing)// en Curriculum/leerplan te uploaden.\\
Line 79: Line 108:
 **[[https://kwaliteitsysteem.nl/kennisbank/doku.php?id=gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro&do=#kopieren_van_een_stap-erkende_opleiding|Lees hier alles over het kopiëren en archiveren van een STAP-erkende opleiding.]] **[[https://kwaliteitsysteem.nl/kennisbank/doku.php?id=gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro&do=#kopieren_van_een_stap-erkende_opleiding|Lees hier alles over het kopiëren en archiveren van een STAP-erkende opleiding.]]
 ** **
 +
 +=====  Gratis template voor STAP-vooraanmelding =====
 +Vanuit je account op GRO is het mogelijk om als opleider een template //(.csv bestand)// te genereren en daarna te downloaden. Dat bestand kunt je gebruiken om je opleidingen vooraf aan te melden bij UWV.
 +  * Ga //(als je eenmaal bent ingelogd in GRO)// naar de "[[https://gatregisteropleidingen.nl/opleider-opleidingen/|opleidingen pagina]]" - onderste optie in het menu aan de rechterkant van de pagina.
 +  * Klik in de rechter kolom op het tabblad " Download template (.csv) STAP-vooraanmelding" om het formulier te openen.
 +    * Hier vind je verder ook alle benodigde informatie m.b.t. het voor aanmelden van STAP-opleidingen bij UWV.
 +
 +=== Info m.b.t. vooraanmelden STAP-erkende opleidingen ===
 +
 +  * **[[https://www.stapvooropleiders.nl/vooraanmeldingen/|Meer over STAP-vooraanmelding bij UWV]]**
 +  * **[[https://www.stapvooropleiders.nl/wp-content/uploads/2022/03/UWV-STAP-Specificatie-STAP-vooraanmeldingen-v1.2.pdf|Download: UWV-STAP-Specificatie-STAP-vooraanmeldingen-v1.2.pdf]]**
 +
 +----
 +
 > **[[gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro|Lees hier alles over het aanbieden van opleidingen]]** //algemene info// > **[[gro:opleidingen_aanmelden_bij_gro|Lees hier alles over het aanbieden van opleidingen]]** //algemene info//
  
   * [[https://gatregisteropleidingen.nl/stap-budget-informatie/|Informatie pagina op GRO met handige links m.b.t. het STAP-budget]]   * [[https://gatregisteropleidingen.nl/stap-budget-informatie/|Informatie pagina op GRO met handige links m.b.t. het STAP-budget]]
gro/stap_budget_informatie_voor_opleiders.txt · Last modified: 2022/06/20 07:47 (external edit)