Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


contact-service-help

Service + Contact pagina

Kwaliteitsysteem Index

Op de "Service + Contact" pagina (in het account van de therapeut op kwaliteitsysteem.nl) kunnen therapeuten contact met medewerkers van het kwaliteitsysteem opnemen (via de live chat (rechtsonder op de pagina)), een belafspraak maken/inplannen en aanpassingen en/of wensen doorgeven.

→ Therapeuten kunnen op de “Service + Contact” pagina:


Gevraagde stukken geüpload

Service + Contact pagina

Note: De content in dit venster is dynamisch wat inhoud dat de inhoud van het venster anders kan zijn, afhankelijk van de beroepsorganisatie en de status van de therapeut of student.

Als een therapeut wordt gevraagd bepaalde stukken te uploaden kan de therapeut in het “Gevraagde stukken geüpload” venster aangeven voor welk onderdeel deze de gevraagde stukken heeft ge-upload. Dit zal de afhandeling daarvan bespoedigen.

 • Ga naar de “Service + Contact” pagina op kwaliteitsysteem.nl
 • Open het “Gevraagde stukken geüpload” venster
 • Zet de schakelaar(s) om voor de onderdelen waarvoor je de gevraagde stukken hebt ge-upload (Je kunt meerdere schakelaars in een keer omzetten)
  • De opties in dit venster:
   • Ik heb alle gevraagde stukken m.b.t. Screening geüpload
   • Ik heb alle gevraagde stukken m.b.t. Intervisie geüpload
   • Ik heb alle gevraagde stukken m.b.t. Bij,- en nascholing geüpload
 • Plaats (indien gewenst) een opmerking/toelichting in het tekst veld
 • Klik op de “Opslaan” knop
 • Je kunt desgewenst het venster opnieuw openen om te bewerken

:!: Het is niet de bedoeling dat je iedere keer dat je iets hebt ge-upload daar een melding van maakt in dit venster
→ Gebruik deze functionaliteit alleen als je gevraagd wordt (tijdens screening of afsluiten van een bepaalde periode) stukken te uploaden


Dossier actualisatie of erkenning aanvragen

Service + Contact pagina

Note: De content in dit venster is dynamisch wat inhoud dat de inhoud van het venster anders kan zijn, afhankelijk van de beroepsorganisatie en de status van de therapeut of student. Rechts een voorbeeld van wat een CAT-collectief therapeut zou kunnen zien

In het “Dossier actualisatie of erkenning aanvragen” venster Kan de therapeut een upgrade verzoek indienen. Vraag een nieuwe prestatiecode/vakgebied of erkenning aan of vraag een erkenning door een van de beroepsorganisaties aan.

Zet de schakelaars om/aan voor de onderdelen die je wil aanvragen

Upgrade verzoek

 • Twee opties:
  • Nieuwe prestatiecode aanvragen
  • Nieuwe erkenning (voor Vektis en CZ) aanvragen

:!: Geef in het tekst veld (onder de tekst “Aanvulling”) aan wat je wensen zijn (welke prestatiecode/erkenning)

:!: een nieuwe prestatiecode en/of erkenning aanvragen is eens per jaar bij jaarcontributie inbegrepen. Anders €19,95 per aanvraag

Erkenning door beroepsorganisatie aanvragen

Hier kun je een erkenning door een beroepsorganisatie aanvragen

:!: Erkenning door een beroepsorganisatie (Upgrade/screening) kosten: € 19,95
→ Zorg er voor dat je al je diplama's (die van belang kunnen zijn) van te voren al hebt ge-upload zodat we direct voor je aan de slag kunnen.

:!: Geef in het tekst veld (onder de tekst “Aanvulling”) een korte toelichting

:!: Voordat je de aanvraag kunt verzenden moet je aangeven dat je je documenten (diploma's ed.) op orde hebt


Downgrade verzoek

Service + Contact pagina

Note: De content in dit venster is dynamisch wat inhoud dat de inhoud van het venster anders kan zijn, afhankelijk van de beroepsorganisatie en de status van de therapeut.

In het “Downgrade verzoek” venster kunnen vergoedbare therapeuten zichzelf (per direct of per 1 januari van het volgende jaar) downgraden naar CAT-collectief.

:!: Ze komen dan niet meer in aanmerking voor vergoedingen


Registratie wijzigen

Service + Contact pagina

Uitschrijfverzoek

Via het “Registratie wijzigen” venster kan een therapeut een “Uitschrijfverzoek” indienen bij de beroepsorganisatie.

In dit venster wordt gevraagd of wij de therapeut mogen bellen voor een “beëindigingsgesprek” en we vragen om een korte uitleg van de reden van het uitschrijfverzoek

:!: Bij uitschrijven zal ook je ECD en GRO account worden verwijderd

:!: Let op: Uiterlijke opzegdatum 1-September (van het lopende jaar)

Echter, we begrijpen dat er soms bijzondere omstandigheden kunnen zijn. Er is een uitzondering op deze regel mogelijk, namelijk indien je onderneming als alternatieve zorgprofessional is beëindigd. Als dit het geval is, verzoeken we je vriendelijk om het bewijs van uitschrijving bij de Kamer van Koophandel te uploaden op de “Screening | Extra” pagina in de sectie “Bestand Upload(in de linker kolom).
Vink in dat formulier de “Iets anders” optie aan.

:!: Na het uploaden, graag melding maken via de Service + Contact pagina (Kies in het “Gevraagde stukken geüpload” venster de “Ik heb alle gevraagde stukken m.b.t. Screening geüpload” optie) dan kunnen we garanderen dat je uitschrijving correct en tijdig wordt verwerkt.


VOG: Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen

Service + Contact pagina

In het “VOG: Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen” venster kan een therapeut ons verzoeken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen bij Justis

:!: Alleen voor therapeuten aangesloten bij een beroepsorganisatie met vergoedingen is een geldige VOG vereist.

 • Wij vragen de VOG aan bij Justis
 • Aanvraagkosten bedragen € 4,95
 • De kosten van Justis komen daar nog bij

Meer over de VOG...


Visitatie

Service + Contact pagina

In het “Visitatie” venster kunnen therapeuten diverse updates m.b.t. visitatie doorgeven aan de Visiteur

Visitatie planning

 • Akkoord met visitatie datum
  • Zet de schakelaar voor de tekst “Akkoord met visitatie datum” om/aan om dit aan de visiteur te melden
  • Klik op de “Opslaan” knop
 • Visitatie afspraak annuleren
  • Zet de schakelaar voor de tekst “Visitatie afspraak annuleren” om/aan om dit door te geven aan de visiteur
   • :!: Let op: als je visitatie al is ingepland worden er annuleringskosten in rekening gebracht
  • Geef in het tekst veld (onder de tekst “Reden”) de reden om de visitatie afspraak te annuleren
  • Klik op de “Opslaan” knop

Verbeterpunten

Onder de kop “Verbeterpunten” kan de therapeut aangeven de Verbeterpunten uitgevoerd te hebben en de “verbeterpunten verklaring” te hebben geüpload

 • Zet de schakelaar voor de tekst “Verbeterpunten uitgevoerd en verbeterpunten verklaring geüpload” om/aan
 • Sla het formulier op

Meer over visitatie op de "visitatie" pagina in deze kennisbank


Een belafspraak inplannen

Service + Contact pagina

In het “Belafspraak verzoek indienen” venster (in de linker kolom) kan de therapeut een belafspraak met een van de medewerkers van kwaliteitsysteem.nl inplannen

 • Klik op het “Belafspraak verzoek indienen” venster om het te openen
 • Je ziet 4 kolommen met dagen die zijn onderverdeeld in blokken met tijden
  • Bovenin in de linker kolom de huidige dag gevolgd door de eerste 3 daaropvolgende werkdagen
  • Alleen tijdvakken (de groene blokken) die nog beschikbaar zijn zijn zichtbaar
  • Verder onderop in dit venster onder de kop “Afspraak verder in de toekomst plannen” een datumprikker waarmee je een datum kunt kiezen verder in de toekomst dan de standaard getoonde 4 werkdagen
   • Als je hier een datum kiest wordt de gekozen dag boven de datumprikker getoond (op de plaats van de standaard 4 dagen)
  • Klik op het groene vlak met de tijd waarop je een belafspraak wil maken om het “Belverzoek” venster te openen (in een pop-up)
  • Controleer het telefoonnummer (dit is het telefoonnummer van je account en als dit niet klopt dan s.v.p. ook aanpassen op de “Therapeut praktijkgegevens” pagina)
  • Geef in het tekst veld (onder de tekst “Onderwerp”) kort aan waar je over gebeld wil worden
  • Sla het “Belverzoek” formulier op
  • De pagina wordt opnieuw geladen
   • Als je nu het “Belafspraak verzoek indienen” venster opnieuw opent staan bovenin (in het gele kader) de gegevens m.b.t. de zojuist gemaakte belafspraak

Chatten met een medewerker

Service + Contact pagina

Ons team helpt je graag op werkdagen van 10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur via onze live-chat

→ Klik op de pictogram/afbeelding (rechts onder) op de “Service + Contact” pagina om een chat te beginnen.

Je kunt ook chatten vanaf je account pagina op kwaliteitsysteem.nl en vanaf de home pagina's van de bij kwaliteitsysteem.nl aangesloten beroepsorganisaties.


Disclaimer

contact-service-help.txt · Laatst gewijzigd: 2024/03/04 15:07 door 127.0.0.1