Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


het_screenings_proces

Het screeningsproces

Screening stappenplan

Download het “Screening stappenplan”
Als je jezelf eenmaal hebt aangemeld (op kwaliteitsysteem.nl) en de factuur hebt voldaan kun je op je account pagina (in het gele kader bovenaan in de linker kolom) het screening stappenplan van de beroepsorganisatie (waarbij je jezelf hebt aangemeld) vinden en downloaden
Lees het “Screening stappenplan” goed door en voer de gevraagde acties uit:
 1. Verzamel de benodigde gegevens, indien je dat nog niet hebt gedaan
 2. Log in op kwaliteitsysteem.nl met je inlognaam (of emailadres) en je wachtwoord
 3. Vul je persoonlijke gegevens aan
 4. Vul je praktijkgegevens aan
  • Om het screeningsproces zo spoedig mogelijk af te kunnen ronden raden we je aan de formulieren op de “Screening | Extra” pagina ook alvast zo ver mogelijk in te vullen.
   • Je “Werkervaring op HBO niveau” kan je extra studiepunten opleveren en daarnaast wordt hiernaar gekeken m.b.t. je “Ervaringsniveaudat getoond wordt op publieke pagina's
 5. Controleer je gegevens

⚠️ Belangrijk document:
Naast het het “screening stappenplan” vind je op je account pagina (in het zelfde venster) het bestand “Account Beheren.pdf”. In deze download vind je alle informatie m.b.t. tot het invullen en up-to-date houden van je account op kwaliteitsysteem.nl. Je kunt het bestand ook hier downloaden:
Download de "Account Beheren" .pdf


Minimale vereisten om vergoedbare therapeut te kunnen zijn/worden:
→ Alternatieve meerjarige jarige hbo-beroepsopleiding en werkervaring op hbo-niveau (NLQF-6 conform) erkend of geaccrediteerd door GRO, CPION, SNRO of SKB. Je moet beschikken over de MBK en/of de PsBK en voldoen aan de PLATO-norm.


Competentieprofielen

Aan kwaliteitsysteem.nl Deelnemende Beroepsorganisaties

Lijst met ontbrekende gegevens / uploads

Iedere keer als je op je account pagina komt wordt er een lijst getoond met nog ontbrekende gegevens en/of uploads (zie afbeelding hiernaast).

Om de lijst te sluiten klik je op het kruisje (rechtsboven in het venster zelf) of op het donkere gedeelte van de pagina naast het venster.

Onder iedere beschrijving (van de nog ontbrekende gegevens of uploads) vind je een link om direct naar de betreffende pagina te gaan.
Als je alle gegevens hebt ingevuld en alle gevraagde bestanden hebt geüpload zal de lijst niet meer worden getoond.

Je kunt pas erkend/toegelaten worden als alle gegevens zijn ingevuld en alle gevraagde stukken zijn geüpload.

Vergeet niet al je diploma's te uploaden! Als je een diploma hebt geüpload zal de vraag om diploma's uit de lijst verdwijnen. Dit wil echter niet zeggen dat je diploma toereikend is voor de beoogde erkenning. Upload dus AL JE DIPLOMA'S (zodat we niet telkens opnieuw naar meer diploma's hoeven te vragen)!

Meer informatie over diploma's en hoe deze te uploaden in je account kun je lezen op de "Diploma's & Scholing" wiki pagina

Meer informatie over de gevraagde gegevens m.b.t. je persoonsgegevens kun je vinden op de "Persoonlijke gegevens" wiki pagina

Meer informatie over de gevraagde gegevens m.b.t. je Praktijkgegevens kun je vinden op de "Praktijkgegevensgegevens" wiki pagina

Meer informatie over de (eventuele) gevraagde gegevens op de "Screening-extra" pagina


Verplicht studieplan

Niet vergoedbare therapeuten

Een (niet vergoedbare) CAT-therapeut kan worden toegelaten met een verplicht studieplan als deze (nog) niet volledig aan het profiel CAT-therapeut voldoet maar wel beroepsmatig op hbo-niveau werkt en daarin is gesteund door gevolgde scholing. De (niet vergoedbare) CAT-therapeut vormt een studieplan in zijn of haar account op GRO (gatregisteropleidingen.nl) Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De (niet vergoedbare) CAT-therapeut krijgt 4 jaar de tijd (in het 1e jaar van erkenning wordt actie ondernomen) > 60 EC te komen door het volgen van GRO erkende beroepsopleidingen of modules (bijscholingen worden niet meegerekend) op hbo-conform niveau + door elk jaar gewerkte uren in te voeren in de module “Werkervaring opgeven voor SP” op de “Screening-extra” pagina in het eigen account op kwaliteitsysteem.nl

Een therapeut die is toegelaten met een verplicht studieplan kan dit altijd terug vinden op de “Screening | Extra” pagina in het gele kader in de linker kolom van de pagina. In dat kader ook de “Eind/Check-datum” Het “Toegelaten met verplicht studieplan” bestaat uit 2 fasen:


Fase 1

De therapeut die is toegelaten met een verplicht studieplan krijgt een jaar de tijd om een geschikte studie te vinden (tip: vind een geschikte scholing op GRO). De eerste “Eind/Check-datum” is de datum tot wanneer de therapeut de tijd heeft een geschikte opleiding te zoeken en/of te starten. Op de “Eind/Check-datum” wordt dat gecontroleerd.

:!: De therapeut moet (binnen een jaar) een bewijs van inschrijving voor een opleiding (b.v. factuur of bevestigingsmail) uploaden op de “Screening | Extra” pagina:

 • Ga naar de “Screening | Extra” pagina in je account op kwaliteitsysteem.nl
 • Klik op het “Bestand Upload” venster (in de linker kolom) om het upload formulier te openen
 • Vink de optie “een scholingsplan bewijs” aan en upload een bewijs m.b.t. de scholing die je gaat volgen of inmiddels al volgt

:!: Als na controle alles goedgekeurd is/wordt passen we de “Eind/Check-datum” aan door er 3 jaar bij op te tellen.
De therapeut moet de verplichte scholing binnen 4 jaar afgerond hebben.


Fase 2

Vanaf het moment dat de therapeut is toegelaten met een verplicht studieplan heeft de therapeut 4 jaar de tijd om deze opleiding af te ronden. Als de therapeut een opleiding succesvol heeft afgerond upload de therapeut een bewijs daarvan (diploma/certificaat) op de “Scholing | Diploma’s” pagina en geeft dat vervolgens door via de “Service + Contact” pagina:

 • Ga naar de “Scholing | Diploma’s” pagina
 • Klik op het “Diploma | Nieuw | Upload” venster (in de rechter kolom) om het formulier te openen
 • Vul het formulier in en upload je diploma
 • Ga naar de “Service + Contact” pagina
 • Klik op het “Gevraagde stukken geüpload” venster (in de rechter kolom) om het formulier te openen
 • Zet de schakelaar voor de tekst “Ik heb alle gevraagde stukken m.b.t. Screening geüpload” om/aan
 • Sla het formulier op
  • Het systeem geeft ons een melding waarna wij (a.s.a.p.) je diploma zullen beoordelen

Kennisbank links m.b.t. opleidingen:
GRO: Informatie voor therapeuten en studenten
Een scholing zoeken op GRO
Een scholingsplan/studieplan maken op GRO

Externe links:
Profiel (niet vergoedbare) CAT-therapeut
GRO: gatregisteropleidingen.nl


Screening-extra pagina

Screening: Extra uploads en gegevens

Soms zal je door de screeningscommissie worden gevraagd om extra gegevens en/of bestanden te uploaden.

Uploads waarom gevraagd kan worden op deze pagina zijn bv:

 • Een overstapverklaring (je motivatie om over te stappen)
  • Je kunt dit ook direct invoeren in het “Overstapverklaring formulier” in de rechter kolom.
 • Een scholingsplan (indien je geen scholingsplan hebt gemaakt via/op GRO(gatregisteropleidingen.nl)).
 • Een aanvulling op de hbo werkervaring verklaring.
 • Iets anders

:!: TIP: Om het screeningsproces zo spoedig mogelijk af te kunnen ronden raden we je aan de formulieren op de “Screening | Extra” pagina alvast in te vullen.


Werkervaring op HBO niveau

Er kan je gevraagd worden op deze pagina het formulier m.b.t. je werkervaring op HBO-niveau in te vullen. Hiervoor worden extra SP (studiepunten) gegeven.

Omdat je voor werkervaring op HBO niveau extra studiepunten (SP) kunt krijgen, raden we je aan dit formulier altijd in te vullen! Ga naar de screening-extra-uploads pagina en vul het formulier “werkervaring op HBO-niveau” (in de rechterkolom) in.


Overstapverklaring

Verder kan je gevraagd worden op deze pagina je overstap motivatie op te geven
als je een overstapper van een andere beroepsorganisatie bent.
Klik op de “Overstapverklaring” Tab (in de rechter kolom) om het formulier te openen.

Meld je voor screening

Als je er van overtuigd bent dat je alle gevraagde informatie hebt ingevoerd in het systeem en je alle diploma's en andere stukken hebt geüpload kun je dit aan de screeningscommissie doorgeven via de “Service + Contact” pagina in je account op kwaliteitsysteem.nl

 • Ga naar de “Service + Contact” pagina op kwaliteitsysteem.nl
 • Open het “Gevraagde stukken geüpload” venster
 • Zet de schakelaar om/aan voor de “Ik heb alle gevraagde stukken m.b.t. Screening geüpload”
 • Sla het formulier op

:!: Als je er voor kiest om op bovenstaande manier (via de “Service + Contact” pagina) door te geven dat je klaar bent om “gescreend” te worden zal dit het screeningsproces aanzienlijk versnellen!

:!: Hou er echter wel rekening mee dat als tijdens het screenen blijkt dat niet alle benodigde gegevens zijn verstrekt en/of niet alle gevraagde documenten daadwerkelijk zijn geüpload dit tot een “her screening” kan leiden, vertraging zal oplopen en mogelijk zelfs extra kosten met zich mee zal dragen.

Meer informatie over de "Service + Contact" pagina kun je hier in de wiki vinden op de "Service + Contact" pagina


Vergoedingen

Vergoedbare therapeuten

→ Eenmaal erkend door een van de deelnemende beroepsorganisaties (met recht op vergoedingen) , kun je als therapeut (met vergoedingen) op de “Vergoedingen” pagina zien wat door welke verzekeraar vergoed wordt.


Contact

het_screenings_proces.txt · Laatst gewijzigd: 2024/06/18 16:04 door a3d