Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


het_screenings_proces

Het screeningsproces

Screening stappenplan

Download het “Screening stappenplan”
Als je jezelf eenmaal hebt aangemeld (op kwaliteitsysteem.nl) en de factuur hebt voldaan kun je op je account pagina (in het gele kader bovenaan in de linker kolom) het screening stappenplan van de beroepsorganisatie (waarbij je jezelf hebt aangemeld) vinden en downloaden
Lees het “Screening stappenplan” goed door en voer de gevraagde acties uit:
 1. Verzamel de benodigde gegevens, indien je dat nog niet hebt gedaan
 2. Log in op kwaliteitsysteem.nl met je inlognaam (of emailadres) en je wachtwoord
 3. Vul je persoonlijke gegevens aan
 4. Vul je praktijkgegevens aan
  • Om het screeningsproces zo spoedig mogelijk af te kunnen ronden raden we je aan de formulieren op de “Screening | Extra” pagina ook alvast zo ver mogelijk in te vullen.
   • Je “Werkervaring op HBO niveau” kan je extra studiepunten opleveren en daarnaast wordt hiernaar gekeken m.b.t. je “Ervaringsniveaudat getoond wordt op publieke pagina's
 5. Controleer je gegevens

Minimale vereisten om vergoedbare therapeut te kunnen zijn/worden:
→ Alternatieve 3 jarige hbo-beroepsopleiding en werkervaring op hbo-niveau (NLQF-6 conform)


Lijst met ontbrekende gegevens / uploads

Iedere keer als je op je account pagina komt wordt er een lijst getoond met nog ontbrekende gegevens en/of uploads (zie afbeelding hiernaast).

Om de lijst te sluiten klik je op het kruisje (rechtsboven in het venster zelf) of op het donkere gedeelte van de pagina naast het venster.

Onder iedere beschrijving (van de nog ontbrekende gegevens of uploads) vind je een link om direct naar de betreffende pagina te gaan.
Als je alle gegevens hebt ingevuld en alle gevraagde bestanden hebt geüpload zal de lijst niet meer worden getoond.

Je kunt pas erkend/toegelaten worden als alle gegevens zijn ingevuld en alle gevraagde stukken zijn geüpload.

Vergeet niet al je diploma's te uploaden! Als je een diploma hebt geüpload zal de vraag om diploma's uit de lijst verdwijnen. Dit wil echter niet zeggen dat je diploma toereikend is voor de beoogde erkenning. Upload dus AL JE DIPLOMA'S (zodat we niet telkens opnieuw naar meer diploma's hoeven te vragen)!

Meer informatie over diploma's en hoe deze te uploaden in je account kun je lezen op de "Diploma's & Scholing" wiki pagina

Meer informatie over de gevraagde gegevens m.b.t. je persoonsgegevens kun je vinden op de "Persoonlijke gegevens" wiki pagina

Meer informatie over de gevraagde gegevens m.b.t. je Praktijkgegevens kun je vinden op de "Praktijkgegevensgegevens" wiki pagina

Meer informatie over de (eventuele) gevraagde gegevens op de "Screening-extra" pagina


Screening-extra pagina

Screening: Extra uploads en gegevens

Soms zal je door de screeningscommissie worden gevraagd om extra gegevens en/of bestanden te uploaden.

Uploads waarom gevraagd kan worden op deze pagina zijn bv:

 • Een overstapverklaring (je motivatie om over te stappen)
  • Je kunt dit ook direct invoeren in het “Overstapverklaring formulier” in de rechter kolom.
 • Een scholingsplan (indien je geen scholingsplan hebt gemaakt via/op GRO(gatregisteropleidingen.nl)).
 • Een aanvulling op de hbo werkervaring verklaring.
 • Iets anders

:!: TIP: Om het screeningsproces zo spoedig mogelijk af te kunnen ronden raden we je aan de formulieren op de “Screening | Extra” pagina alvast in te vullen.


Werkervaring op HBO niveau

Er kan je gevraagd worden op deze pagina het formulier m.b.t. je werkervaring op HBO-niveau in te vullen. Hiervoor worden extra SP (studiepunten) gegeven.

Omdat je voor werkervaring op HBO niveau extra studiepunten (SP) kunt krijgen, raden we je aan dit formulier altijd in te vullen! Ga naar de screening-extra-uploads pagina en vul het formulier “werkervaring op HBO-niveau” (in de rechterkolom) in.


Overstapverklaring

Verder kan je gevraagd worden op deze pagina je overstap motivatie op te geven
als je een overstapper van een andere beroepsorganisatie bent.
Klik op de “Overstapverklaring” Tab (in de rechter kolom) om het formulier te openen.

Meld je voor screening

Als je er van overtuigd bent dat je alle gevraagde informatie hebt ingevoerd in het systeem en je alle diploma's en andere stukken hebt geüpload kun je dit aan de screeningscommissie doorgeven via de “Service + Contact” pagina in je account op kwaliteitsysteem.nl

 • Ga naar de “Service + Contact” pagina op kwaliteitsysteem.nl
 • Open het “Gevraagde stukken geüpload” venster
 • Zet de schakelaar om/aan voor de “Ik heb alle gevraagde stukken m.b.t. Screening geüpload”
 • Sla het formulier op

:!: Als je er voor kiest om op bovenstaande manier (via de “Service + Contact” pagina) door te geven dat je klaar bent om “gescreend” te worden zal dit het screeningsproces aanzienlijk versnellen!

:!: Hou er echter wel rekening mee dat als tijdens het screenen blijkt dat niet alle benodigde gegevens zijn verstrekt en/of niet alle gevraagde documenten daadwerkelijk zijn geüpload dit tot een “her screening” kan leiden, vertraging zal oplopen en mogelijk zelfs extra kosten met zich mee zal dragen.

Meer informatie over de "Service + Contact" pagina kun je hier in de wiki vinden op de "Service + Contact" pagina


Contact

het_screenings_proces.txt · Laatst gewijzigd: 2023/09/26 06:53 door a3dijke