Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


visitatie

Visitatie

Kwaliteitsysteem Index

Vergoedbare therapeuten (aangesloten bij een van de bij kwaliteitsysteem.nl aangesloten beroepsorganisaties met vergoedingen) moeten om de 5 jaar worden gevisiteerd. Echter zal (na erkenning en/of upgrade) de eerste visitatie niet 5 jaar maar (afhankelijk van de beroepsorganisatie waarbij ze aangesloten zijn) 1 of 1,5 jaar na de erkenningsdatum plaats vinden.

Meer informatie m.b.t. de Visitatie is te vinden op de “visitatie” pagina in je account op kwaliteitsysteem.nl:

 • Ga naar de “visitatie” pagina in je account
 • In de rechter kolom (onder de dichtgeklapte vensters) vind je de te downloaden bestanden onder de kop tekst “Visitatieplan
  • In dit bestand alles wat je moet weten over de visitatie

Service + Contact pagina

:!: We hebben een “Service + Contact” pagina op kwaliteitsysteem.nl waar je onder andere ook gegevens door kunt geven die betrekking hebben op een op handen zijnde (of lopende) visitatie:

Visitatie venster op Service + Contact pagina

 • Akkoord met visitatie datum
  • Zet de schakelaar voor de tekst “Akkoord met visitatie datum” om/aan om dit aan de visiteur te melden
  • Klik op de “Opslaan” knop
 • Visitatie afspraak annuleren
  • Zet de schakelaar voor de tekst “Visitatie afspraak annuleren” om/aan om dit door te geven aan de visiteur
   • :!: Let op: als je visitatie al is ingepland worden er annuleringskosten in rekening gebracht
  • Geef in het tekst veld (onder de tekst “Reden”) de reden om de visitatie afspraak te annuleren
  • Klik op de “Opslaan” knop

Verbeterpunten

Onder de kop “Verbeterpunten” kan de therapeut aangeven de Verbeterpunten uitgevoerd te hebben en de “verbeterpunten verklaring” te hebben geüpload

 • Zet de schakelaar voor de tekst “Verbeterpunten uitgevoerd en verbeterpunten verklaring geüpload” om/aan
 • Sla het formulier op

Contact

visitatie.txt · Laatst gewijzigd: 2024/03/04 15:07 door 127.0.0.1