Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


bij_en_nascholing

Bij,- en nascholing

⇐ Kwaliteitsysteem Index

:!: Vergoedbare therapeuten zijn verplicht doormiddel van jaarlijkse β€œBij,- en Nascholing” hun kennis β€œup to date” te houden.

 • Therapeuten die niet aan de bij- en nascholingseisen kunnen of willen voldoen kunnen geen vergoedbare therapeuten blijven!
 • Bij- en nascholing vindt op jaarlijkse basis plaats maar wordt om de drie jaar gereset
 • Vakgerichte, Vakgericht vrij en Vakliteratuur overschotten kunnen meegenomen worden naar het volgende jaar.
  • Dit kan niet met terugwerkende kracht.
 • Hoewel vakgerichte bij,- en nascholing is verdeeld in drie onderdelen is het belangrijk te begrijpen dat het gaat om 14 SBU (Studie Belastings Uren) per jaar Vakgerichte bij,- en nascholing die vrijelijk verdeeld kunnen (en mogen) worden over de drie onderdelen✨
 • Alle bij- en nascholing moet geschikt zijn verklaard door GRO: gatregisteropleidingen.nl Is dit (nog) niet het geval dan moet de opleiding erkend zijn door het CPION, SNRO, SKB, door erkende beroepsorganisaties of koepelsΒ (in bepaalde gevallen KTNO). Volg jij de bij- en nascholing bij het instituut van jouw alternatieve hbo ”hoofdopleiding” dan is dit altijd goed.

Rekensommetje en verdeling:
Heb je een vakgericht bij,- en nascholing gevolgd van bijvoorbeeld 14 SBU dan mag je deze uren zoals hieronder beschreven in je account onderverdelen
Je kunt hetzelfde bewijs van bovenstaande scholing dan op 3 verschillende plaatsen in je account uploaden:

 • 6 Vakgericht (een bijscholing die over jouw vakgebied gaat)
 • 2 Vakgericht vrij (onderdeel van een bijscholing dat over jouw vakgebied gaat. Mag ook los zijn in de vorm van een vakbeurs bezoek of bijwonen van een lezing als je te weinig uren hebt)
 • 6 Literatuur (onderdeel van een bijscholing dat over jouw vakgebied gaat, mag ook los zijn in de vorm van een vak boek of vaktijdschrift als je te weinig uren hebt)

Vereiste bij- en nascholing

Soort Per jaar Per 3 jaar
Vakgericht 6 SBU 18 SBU
Vakgericht vrij 2 SBU 6 SBU
Vakliteratuur 6 SBU 18 SBU

:!: Notabene: Het is niet toegestaan om in de eerste 2 jaar van je erkenning geen bij en nascholing te volgen en vervolgens alle uren in het laatste jaar halen. Het is de bedoeling dat je laat zien actief bij te scholen in jouw vakgebied zodat je vakkennis up to date blijft.


Bij,- en nascholing PLATO

 • Vergoedbare therapeuten moeten per jaar aan bepaalde verplichtingen voldoen m.b.t. bij,- en nascholing PLATO MBK en/of PsBK.
 • MBK/PsBK PLATO bijscholing kan niet meegenomen worden naar volgende twee jaar. Dit dient per jaar te worden gevolgd
 • BIG geregistreerde therapeuten kunnen mogelijk vrijstelling krijgen van de jaarlijkse bij- en nascholing PLATO als zij jaarlijks een document β€œoverzicht BIG-activiteit” uploaden in hun account
Soort Per jaar
PLATO MBK 6 SBU
en/of
PLATO PsBK 6 SBU

:!: In tegenstelling tot bij vakgerichte bij,- en nascholing mag een te veel aan SBU niet mee genomen worden naar de volgende periode!

PLATO MBK en/of PLATO PsBK

Hier wat meer informatie over bij,-en nascholing PLATO MBK en/of PLATO PsBK en dan met name over het en/of gedeelte. Wanneer moet je jaarlijks (6uur) bij,-en nascholing PLATO MBK doen, Wanneer moet je jaarlijks (6uur) bij,-en nascholing PLATO PsBK doen en wanneer moet je voor beide soorten PLATO jaarlijks (6uur) bij,-en nascholing doen?

β†’ Vergoedbare therapeuten moeten een (of meerdere) PLATO diploma('s) hebben om erkend te worden door een beroepsorganisatie met vergoedingen. Om erkend te blijven moet de therapeut per soort PLATO (in diploma's) 6 uur bij,- en nascholing volgen en doorgeven aan de betreffende beroepsorganisatie.

 • Heb je als therapeut alleen een PLATO MBK diploma hebt hoef je alleen 6 uur per jaar bij,-en nascholing PLATO MBK te doen
 • Heb je als therapeut alleen een PLATO PsBK diploma hebt hoef je alleen 6 uur per jaar bij,-en nascholing PLATO PsBK te doen
 • Heb je als therapeut beiden moet je zowel voor PLATO MBK als voor PLATO PsBK 6 uur per jaar bij,-en nascholing doen

:!: Geef per jaar je bij,- en nascholing PLATO door aan je beroepsorganisatie:

 • Ga naar de β€œBij- en nascholing” pagina in je account op kwaliteitsysteem.nl
 • Open het β€œBij- en nascholing | Nieuw | Upload” venster in de rechter kolom
 • Vul het formulier in
  • NOTE: Het heeft geen zin om meer dan 6 SBU (per jaar) op te geven. Overschot mag niet meegenomen worden naar het volgende jaar
   • Heb je b.v. een bij,-en nascholing PLATO MBK gevolgd van 8 SBU geef dan 6 uur i.p.v. 8. Dit ook om verwarring bij jezelf te voorkomen;-)
 • Upload het Certificaat (bewijs)
 • Sla het formulier op

Bij,- en nascholing pagina

Op de Bij,- en nascholing pagina in je account op kwaliteitsteem.nl kun je de huidige β€œstand van zaken” van je bij,- en nascholing bekijken en de gevolgde bij,- en nascholing doorgeven aan je beroepsorganisatie. Je kunt een overzicht van eerder doorgegeven bij,- en nascholing bekijken en bewerken en je kunt zien wat er inmiddels in het archief is geplaatst.

Pop-up:
β†’ Als je op de Bij,- en nascholing pagina komt opent een pop-up (zie afbeelding) met een overzicht van de β€œstand van zaken” m.b.t. de Bij,- en nascholing
– β†’ Je kunt de pop-up sluiten door op het kruisje (rechtsboven) of naast de pop-up te klikken

πŸ’‘ Meer over deze pop-up en de betekenis van de verschillende kleuren waarin de vlakken worden weergegeven

Stand van zaken:
Hoewel per jaar aan de eisen m.b.t. Bij,- en nascholing moet worden voldaan, wordt de Bij,- en nascholing eens in de 3 jaar gereset. In het overzicht in de pop-up wordt getoond in welk jaar (van de 3) je zit, wat de einddatum is van het huidige jaar, hoeveel SBU je per onderdeel moet hebben, hoeveel je er hebt doorgegeven en hoeveel SBU je nog moet doen/doorgeven of hoeveel je er over hebt.

De uiteindelijke einddatum (3 jaar na de eerste erkenningsdatum) kun je vinden in het blauwe kader in de linker kolom van de pagina
Na 3 jaar worden alle tellers weer op 0 gezet en gaat het volgende blok van 3 jaar in

In het β€œBij- en nascholing | Overzicht | Bewerken” venster (in de rechter kolom van de pagina) een overzicht van de eerder doorgegeven bij,- en nascholing. De eerder opgegeven bij,- en nascholing is te bekijken, te bewerken en desgewenst te verwijderen. De editor opent in een modal (pop-up) als je op een lijst item klikt in het venster

In het β€œBij- en nascholing Erkend | In kluis huidige periode” venster een overzicht van je Bij,- en nascholing in de kluis (deze scholingen zijn niet meer direct in te zien)

Pop-up Bij,- en nascholing pagina

Als je op de Bij,- en nascholing pagina komt opent een pop-up (zie de afbeelding hierboven) met een overzicht van de β€œstand van zaken” m.b.t. de Bij,- en nascholing. Bovenin de pop-up wordt aangegeven wat het huidige jaar is t.o.v. een 3 jarig tijdvlak (1e Jaar (van de 3), 2e Jaar (van de 3) of 3e Jaar (van de 3)). Daaronder de einddatum van het huidige (lopende) jaar (de datum waarvoor aan de eisen m.b.t. de bij,- en nascholing moet zijn voldaan).

In de pop-up worden onderdelen weergegeven in een apart gekleurd vak. De eerste 3 onderdelen zijn voor iedereen gelijk en worden aan iedereen getoond. Deze onderdelen zijn:
πŸ”Έ Bij,- en nascholing Vakgericht
πŸ”Έ Bij,- en nascholing Vrije invulling
πŸ”Έ Bij,- en nascholing Literatuur
Onder de de vakgerichte bij- en nascholing de PLATO bij- en nascholing:
πŸ”Έ Bij,- en nascholing PLATO MBK indien van toepassing
πŸ”Έ Bij,- en nascholing PLATO PsBK indien van toepassing
Per zorgverlener wordt alleen die PLATO norm getoond die van toepassing is op de betreffende zorgverlener/therapeut. Heeft de zorgverlener alleen PLATO MBK dan wordt alleen deze getoond. Heeft de zorgverlener alleen PLATO PsBK dan wordt alleen deze getoond. Heeft de zorgverlener beide PLATO normen dan worden zowel de vlakken PLATO MBK als PLATO PsBK weergegeven.

Betekenis van de kleuren van de vlakken

De vlakken (die de bepaalde onderdelen van de bij- en nascholing vertegenwoordigen) kunnen 3 verschillende kleuren hebben, te weten rood, geel en groen. Hieronder een opsomming van de betekenis van deze kleuren:
Rood: Er zijn nog geen (of niet voldoende) uren opgegeven voor het betreffende onderdeel
Geel: Er zijn voldoende uren opgegeven voor het betreffende onderdeel maar deze zijn nog niet beoordeeld
Groen: Er zijn voldoende uren opgegeven voor het betreffende onderdeel en de uren zijn beoordeeld en goedgekeurd


Bij,- en nascholing doorgeven

Bij,- en nascholing pagina

:!: Geef per jaar je bij,- en nascholing door aan je beroepsorganisatie:

 • Ga naar de β€œBij- en nascholing” pagina in je account op kwaliteitsysteem.nl
 • Open het β€œBij- en nascholing | Nieuw | Upload” venster in de rechter kolom
 • Vul het formulier in (onderdelen met een sterretje zijn verplicht) :
  • Soort bij,- en nascholing *: Kies het soort bij,- en nascholing (verplicht veld)
  • Certificaat | Omschrijving *: Geef een korte beschrijving m.b.t. de Bij- en nascholing(verplicht veld)
  • Studie Belastings uren *: SBU van gevolgde Bij- en nascholing(verplicht veld)
  • Opleider *: Bij welke opleider de Bij- en nascholing gevolgd is (verplicht veld)
  • Erkend door: Naam van de erkenner indien van toepassing (geen verplicht veld)
  • Accreditatie door: Naam van accrediteur indien van toepassing (geen verplicht veld)
  • Upload Certificaat | Bewijs *: Upload hier het certificaat of ander bewijs m.b.t. de gevolgde Bij- en nascholing (verplicht)
 • Sla het formulier op door op de β€œUpload | Opslaan” knop te klikken

Bij- en nascholing stand van zaken

Bij,- en nascholing pagina

In de linker kolom van de β€œBij- en nascholing” pagina is een overzicht te vinden van de Bij- en nascholing die je hebt aangemeld/ge-upload en de stand van zaken m.b.t. die Bij- en nascholing. Je kunt er o.a. zien of je Bij- en nascholingen al beoordeeld zijn of niet.


Zoek een Bij,- en nascholing

Bij,- en nascholing pagina

Onder de 3 (standaard gesloten) vensters (in de rechter kolom) de mogelijkheid om direct een Bij,- en nascholing te zoeken op GRO (GatRegisterOpleidingen)

 • Type een zoekterm m.b.t. de soort Bij,- en nascholing die je zoekt in het venster
 • Klik op de β€œZoeken” knop om direct een zoekactie uit te voeren in de database van GRO
  • GRO opent in een nieuw tabblad op de β€œBij,- en nascholing zoeken” pagina en toont direct de zoekresultaten
 • Als je ook het archief wil doorzoeken zet je de schakelaar (boven het zoektermen tekst veld) voor de tekst β€œDoorzoek ook het archief (inactieve scholing)” aan/om voordat je op zoeken klikt
  • Handig als je b.v. niet weet hoeveel studiepunten een Bij,- en nascholing heeft die je gevolgd hebt (als deze op GRO aangemeld is door de opleider)

Op GRO kunnen complementaire / alternatieve therapeuten en beroepsorganisaties door GRO geaccrediteerde / erkende scholing vinden. Alle scholingen die op GRO te vinden zijn, worden door de (bij kwaliteitsysteem.nl aangesloten) beroepsorganisaties erkend. Alle therapeuten die aangesloten zijn bij een van de aan kwaliteistsysteem.nl deelnemende beroepsorganisaties kunnen gratis een account aanmaken op GRO.
β†’ Meer info over GRO in deze kennisbank


Contact

bij_en_nascholing.txt Β· Laatst gewijzigd: 2024/06/18 16:02 door a3d