Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


gro:plato_aanvragen

PLATO erkenning

Opleiders overzicht : START

PLATO-bijscholer erkenning
🔹 Als de opleider GRO-erkend is kan deze ook een PLATO-erkenning aanvragen voor hun opleidingsinstituut.
🔹 Als een opleider eenmaal door GRO PLATO-erkend is kan deze PLATO bij- en nascholing ter beoordeling aanbieden.
🔹 Als een bij- en nascholing PLATO-erkend is zal deze worden getoond op de aparte “PLATO bij- en nascholings” pagina zodat deze makkelijk te vinden zal zijn voor therapeuten op zoek naar een geschikte bij- en nascholing PLATO.
💲 Een overzicht van de kosten/prijzen m.b.t. de PLATO-erkenning

PLATO Bijscholer

Je wil als PLATO-bijscholer erkend worden om je PLATO bij- en nascholingen op GRO aan te kunnen bieden

🔹 Stap 1: Als je als opleider nog niet erkend bent door GRO, meld je dan eerst aan als opleider.
Opleiders kunnen pas een erkenning als PLATO-bijscholer aanvragen als ze erkend zijn door GRO.
Jezelf als opleider aanmelden bij GRO.

🔹 Stap 2: Als de opleider GRO-erkend is kan deze een erkenning als PLATO-bijscholer aanvragen.
PLATO-bijscholer erkenning voor de opleider aanvragen.
Je kunt na het aanmelden gelijk doorgaan met het aanmelden van PLATO-docenten (stap 3).

🔹 Stap 3: Nadat de opleider zichzelf heeft aangemeld voor een PLATO-bijscholer accreditatie moet de opleider informatie verstrekken over de docent(en) die de PLATO bij- en nascholing gaat/gaan geven. Ook als de opleider zelf de docent is.
PLATO Docent(en) aanmelden.

🔹 Stap 4: De digitale audit van de opleider, de docent(en) en de leslocatie.
Digitale audit PLATO-bijscholer

🔹 Stap 5: Als je eenmaal erkend bent als PLATO-bijscholer kun je je PLATO bij- en nascholing ter beoordeling aanbieden.
PLATO erkenning voor bij- en nascholingen.


PLATO erkenning voor de opleider

Aanmelden voor een PLATO erkenning

Voordat je als opleider je PLATO bij- en nascholing ter beoordeling kunt aanbieden moet de opleider zelf eerst PLATO-erkend bijscholer zijn door GRO.
:!: Een opleider kan zichzelf pas aanmelden voor een PLATO accreditatie als deze GRO-erkend is

Een opleider kan zichzelf op twee plaatsen aanmelden voor een PLATO accreditatie:

 1. Door op de account-pagina in het “Algemeen” venster (in de linker kolom) het schuifje voor de tekst “PLATO-erkenning aanvragen” over te halen (/aan te zetten) en het formulier op te slaan.
 2. Door op de “Extra service producten” pagina (links boven) het product “PLATO-erkenning voor opleider” aan te schaffen

🔸 Deze opties worden voor de opleider pas zichtbaar als de opleider GRO-erkend is.

:!: Nadat de opleider zichzelf heeft aangemeld voor een PLATO-bijscholer accreditatie kan de opleider gelijk doorgaan met informatie verstrekken over de docent(en) die de PLATO bij- en nascholing gaat/gaan geven:


PLATO Docent(en) aanmelden

Voordat de GRO screeningscommissie een opleider een PLATO-bijscholer erkenning kan geven moet de opleider eerst aangeven welke docent(en) is/zijn aangewezen om de PLATO bij- en nascholingen te onderwijzen. Ook als de opleider zelf de PLATO bij- en nascholing verzorgt moet deze als docent worden aangemeld:

Een nieuwe docent aanmaken

Een nieuwe docent aanmaken doe je vanaf de Screening | audit pagina

 • Ga naar de Screening | audit pagina door in het menu (aan de rechterkant van de pagina) op “Screening | audit” te klikken
 • Klik (in de rechter kolom) op het venster met de tekst “PLATO Docent aanmaken” om het formulier te openen
 • Vul het formulier in
  • Velden gemerkt met een sterretje (*) zijn verplicht in te vullen velden
 • Sla het formulier op door op de “Aanmaken” knop te klikken
 • Als er meerdere docenten zijn die de PLATO bij en nascholingen verzorgen voer deze dan op de zelfde manier in in het systeem.
  • Je kunt later altijd nog terug komen om in dit formulier nieuwe docenten aan te maken

Nadat de docent(en) op de hierboven beschreven manier is/zijn aangemaakt is/zijn deze terug te vinden in het “PLATO Docenten overzicht | bewerken” venster onder het formulier waar de nieuwe docent is aangemaakt.

:!: Om te kunnen beoordelen of een docent gerechtigd is om PLATO bij- en nascholing te onderwijzen vragen we de opleider relevante diploma's van de docent te uploaden. Verder wordt (ter controle) gevraagd een legitimatiebewijs van de betreffende docent te uploaden:


PLATO docent(en) bewerken

Selecteer een docent om naar de “Docent PLATO Bewerken” pagina te gaan om voor die betreffende docent de relevante diploma's, en een legitimatie bewijs te uploaden:

 • Ga naar de Screening | audit pagina door in het menu (aan de rechterkant van de pagina) op “Screening | audit” te klikken
 • Klik (in de rechter kolom) op het venster met de tekst “PLATO Docenten overzicht | bewerken” om de lijst te tonen met docenten die je eerder (zoals hierboven beschreven) hebt aangemaakt
 • Klik in de lijst op de docent waarvan je de “Docent PLATO Bewerken” pagina wil openen om vervolgens op die pagina relevante diploma's en een legitimatiebewijs van de betreffende docent te uploaden

Docent PLATO Bewerken pagina

Aanpassen en/of verwijderen van PLATO docent

In de linker kolom van de “Docent PLATO Bewerken” pagina zijn de gegevens van de docent (zoals opgegeven bij het aanmelden) terug te vinden. Je kunt deze gegevens hier aanpassen en indien gewenst de docent verwijderen.

Als een docent PLATO erkend is zal in de header van de linkerkolom worden getoond voor welke PLATO norm deze erkend is (MBk, PsBk of MBk/PsBk).

:!: LET OP: Als je een docent verwijderd Zullen alle PLATO bij- en nascholingen (waar de betreffende docent als enige is toegevoegd) worden gearchiveerd❗ Daarom raden we je aan (voordat je een docent verwijderd) een kopie te maken van de betreffende scholing(en) (zonder het schuifje om/aan te zetten), de lesgevende docenten aan te passen en de scholing opnieuw ter beoordeling aan te bieden.

Legitimatiebewijs PLATO docent

Upload een geldig legitimatiebewijs van de betreffende docent
Na controle door de GRO screeningscommissie zal dit legitimatiebewijs om privacy redenen worden verwijderd uit het systeem

 • Open (op de “Docent PLATO Bewerken” pagina) het “Upload bestanden m.b.t. PLATO erkenning Docent” venster
 • Geef een titel (b.v. “legitimatiebewijs”) op
 • Vink de optie “ID: identiteitsbewijs van docent” aan
 • Upload het identiteitsbewijs door op de “Bladeren…” knop te klikken en het betreffende document te selecteren
 • Klik vervolgens op de “Opslaan” knop
  • Documenten die je hier upload zijn terug te vinden in het “Uploads overzicht | bewerken” venster
   • Door in de lijst op een van de uploads te klikken opent een pop-up venster waarin je de betreffende upload kunt bewerken en/of verwijderen

Bewijs van afgeronde opleiding(en) docent

:!: Zonder bewijs waaruit blijkt dat de betreffende docent gerechtigd is om PLATO bij- en nascholing te onderwijzen kan de docent niet PLATO erkend worden.

Upload in het “Upload bestanden m.b.t. PLATO erkenning Docent” venster het bewijs waaruit blijkt dat de docent voldoet aan de gestelde eisen en vink daarbij een van de drie onderstaande opties aan:

 • Bewijs afgeronde universitaire opleiding geneeskunde
 • Bewijs afgeronde universitaire opleiding tot psycholoog of
 • Bewijs afgeronde opleiding uit vervangende opleidingslijst
  • In dit geval vragen wij ook een document (verklaring/cv) te uploaden waaruit de werkervaring van de docent blijkt❗
   • Geef een beschrijvende titel op en upload de verklaring/cv met de optie “Iets anders” geselecteerd“

🔹 Indien het wenselijk is (of als er om wordt gevraagd) om aanvullende documenten (/bewijzen) te uploaden doe dit dan door een beschrijvende titel op te geven en voor de optie “Iets anders” te kiezen.


Aanvullende informatie m.b.t. de PLATO erkenning van de docent

Een docent die een PLATO bij en nascholing lesgeeft, dient hier geschikt voor te zijn. Dit kan door te voldoen aan een van de onderstaande eisenpakketten:

 • Een afgeronde universitaire opleiding geneeskunde (Geneeskunde (BSc)) voor het lesgeven in MBk, PsBk of MPsBK
 • Een afgeronde universitaire opleiding tot psycholoog (Psychologie (BSc)) voor het lesgeven in MBk, PsBk of MPsBK
 • Een afgeronde opleiding uit de linkerkolom van de ”MBk/PsBk vervangende opleidingslijst“. In combinatie met:
  • de jaarlijkse PLATO norm MBk bijscholingseis van 6 SBU
  • een HBO-opleiding tot leraar/docent (ongeacht discipline) geaccrediteerd door een overheid erkende instantie zoals het NVAO óf een CV waarmee voor de screeningcommissie van de GRO een (verifieerbaar) pakket van kennis, vaardigheden en ervaring passend bij een HBO niveau leraar/docent wordt aangetoond. Indien van toepassing kies dan tijdens het uploaden voor de optie “Iets anders
 • Een afgeronde opleiding uit de rechterkolom van het bestand”MBk/PsBk vervangende opleidingslijst“. In combinatie met:
  • de jaarlijkse PLATO norm PsBk bijscholingseis van 6 SBU
  • een HBO-opleiding tot leraar/docent (ongeacht discipline) geaccrediteerd door een overheids erkende instantie zoals het NVAO óf een CV waarmee voor de screeningcommissie van de GRO een (verifieerbaar) pakket van kennis, vaardigheden en ervaring passend bij een HBO niveau leraar/docent wordt aangetoond. Indien van toepassing kies dan tijdens het uploaden voor de optie “Iets anders

Een Docent Verwijderen

Je kunt een docent die PLATO-erkend is verwijderen vanaf de “Docent PLATO Bewerken” pagina van de betreffende docent.
⚠️ Als je een PLATO-docent verwijderd uit het systeem zullen de bij- en nascholingen PLATO van deze docent (als er geen andere bevoegde docent is aangemeld voor de betreffende scholing) worden gearchiveerd❗ Daarom raden we je aan (voordat je een docent verwijderd) een kopie te maken van de betreffende scholing(en) (zonder het schuifje om/aan te zetten), de lesgevende docenten aan te passen en de scholing opnieuw ter beoordeling aan te bieden.


Digitale audit

🕵️ Voor erkenning als PLATO-bijscholer wordt er een digitale audit afgenomen.

Dit is een kennismakingsgesprek per videocall

 • Je ontvangt van de auditor een datumprikker
 • De audit duurt 30 tot 60 minuten
 • Tijdens de audit wordt er kennis gemaakt met de opgegeven docent(en)
 • Zij hoeven niet op locatie te zijn, maar kunnen inloggen op afstand om deel te nemen aan de digitale audit
 • De locatie waar les wordt gegeven is onderdeel van de digitale audit
 • Draag er dus zorg voor dat alle docenten beschikbaar zijn en dat er een apparaat is (een mobiel bij voorkeur) waar de locatie mee getoond kan worden
 • De kosten voor de digitale audit zijn inbegrepen in factuur van €200,- ex btw
 • De audit dient eens per 5 jaar plaats te vinden en wordt ook eens per 5 jaar gefactureerd

👍 Verloopt de digitale audit positief, dan volgt de erkenning als PLATO-bijscholer en kunnen de scholingen ter accreditatie worden aangeboden


Looptijd van de PLATO erkenning van een opleider

:!: De PLATO bijscholer erkenning is 5 jaar geldig
Na 5 jaar volgt een her-accreditatie
De einddatum is terug te vinden op de ”Screening | Audit“ pagina


PLATO erkenning voor scholingen

Als de opleider eenmaal PLATO erkend is ontvangt de opleider daarover een mail en kan de opleider beginnen met het ter erkenning aanbieden van PLATO bij- en nascholingen.

:!: Op dit moment kunnen alleen Bij- en nascholingen aangemeld worden voor een PLATO erkenning door GRO

Documenten m.b.t. bij- en nascholing PLATO

PLATO erkenning aanvragen voor bij- en nascholing

Als je een nieuwe scholing aanmaakt en als opleider PLATO erkend bent en je hebt in het “Algemeen” venster (in de rechtekolom van de “Scholing bewerken” pagina) onder het kopje “Soort scholing” gekozen voor Bij- en nascholing verschijnt er bovenin in de linkerkolom een nieuw venster met de titel “PLATO erkenning aanvraag

 • Klik op het “PLATO erkenning aanvraag” venster om het formulier te openen en een PLATO erkenning aan te vragen voor de huidige bij- en nascholing
 • Zet onder het kopje “PLATO erkenning” de schakelaar voor de tekst “Vraag een PLATO erkenning aan voor deze scholing” om/aan
 • Selecteer onder het kopje “PLATO norm” de PLATO norm (MBk, PsBk of MBk/PsBk) die van toepassing is voor de huidige bij- en nascholing
 • Kies onder het kopje “Docenten” minimaal een docent die de betreffende scholing gaat onderwijzen
 • Sla het formulier op door op de “Opslaan” knop te klikken

Vragenlijst Bij- en nascholing PLATO

:!: Voor een PLATO-erkenning van een bij- en nascholing vragen we een vragenlijst in te vullen en te uploaden met de optie “Intern gebruik” aangevinkt.
Deze upload zal na beoordeling door de screeningcommissie verwijderd worden uit het systeem.

Download hier de Vragenlijst bij- en nascholing PLATO
Toelichting en voorbeeld vragenlijst bij- en nascholing PLATO
PLATO eindtermen GRO accreditatie

📝Vul de vragenlijst in
🔹Upload de vragenlijst:

 • Klik op de “Scholing bewerken” pagina in de rechterkolom voor de optie ” Uploads bijlage(n)“ om het “Upload” venster te openen
 • Voer onder het kopje “Naam | Titel” een naam (b.v. vragenlijst PLATO) in
 • Vink onder het kopje “Bestand bedoeld voor” de optie “Intern gebruik” aan
 • Klik op de “Bladeren…” knop
 • Selecteer het gewenste bestand
 • Klik op de “Upload opslaan” knop

Duur van een PLATO bij- en nascholing erkenning

❗ De PLATO erkenning voor een Bij- en nascholing is 5 jaar geldig
🔹 De einddatum van de erkenning is terug te vinden op de “scholing bewerken” pagina van de betreffende scholing in het “PLATO erkend” venster
🔹 Tegen de tijd dat de erkenning voor een bepaalde bij- en nascholing verloopt ontvang je daar een waarschuwingsmail over.
🔹 We raden je aan om dan een kopie van de betreffende scholing te maken en deze opnieuw ter beoordeling aan te bieden.
🔹 Als de einddatum van een erkenning in het verleden lig zal de betreffende scholing worden gearchiveerd door het systeem.


Kopiëren van een PLATO erkende scholing

🔹 Zolang de betreffende PLATO bij- en nascholing nog niet is geaccrediteerd en goedgekeurd kun je van deze opleiding/scholing net als bij alle andere scholingen een kopie maken.
🔹 Als de scholing eenmaal PLATO erkend is verandert de naam van het “Kopieer” venster en in het formulier is een extra optie te vinden die alleen van toepassing is op PLATO erkende bij- en nascholing:

 • Open in de rechterkolom het “Deze PLATO-erkende scholing kopiëren” venster.
 • Vul een naam in voor de nieuwe (kopie) scholing
 • Vul een uniek eigen kenmerk voor de scholing in
 • Zet de schakelaar voor de tekst “Ik verklaar hierbij dat er geen substantiële wijzigingen zijn in de gekopieerde versie van deze opleiding behalve (eventueel) de prijs” om/aan als je alleen maar de prijs van de opleiding wil aanpassen
  • In het formulier wordt nu de mogelijkheid getoond om voor de te maken kopie de prijs aan te passen
  • Als je gebruik maakt van deze optie zal bij het maken van de kopie die huidige scholing worden gearchiveerd
  • De nieuwe (gekopieerde versie) wordt niet opnieuw ter beoordeling aangeboden maar zal direct als erkend worden aangemerkt
   • Als je de schakelaar uit laat staan kun je de kopie later nog bewerken en opnieuw ter beoordeling aanbieden
 • Klik op de knop “kopie maken” om de kopie op te slaan/te maken
  • De gekopieerde versie opent nadat je deze hebt opgeslagen zodat je deze direct aan kunt passen en ter beoordeling kunt aanbieden.
  • LET OP: Niet alle waarden van de originele versie kunnen een op een worden overgenomen. Het is daarom zaak in de gekopieerde versie alles nog even goed te controleren.

Archiveren van een PLATO erkende scholing

We vragen je om opleidingen die niet meer actief te volgen zijn, of die alleen nog in een aangepaste vorm te volgen zijn, te archiveren.

Een inactieve opleiding archiveren is belangrijk voor therapeuten en beroepsorganisaties (en dus ook voor de opleider) met het oog op beoordeling van eerder gevolgde inmiddels inactieve opleiding.

TIP: Als een opleiding niet meer actief te volgen is maar wel in een aangepaste vorm (met wat kleine veranderingen) raden we je aan om, voordat je de betreffende opleiding archiveert, een kopie van deze opleiding te maken (zoals hierboven beschreven). in de kopie kun je snel de veranderingen aanpassen en de opleiding direct weer ter beoordeling aanbieden.

Een gearchiveerde opleiding heeft een begin en een einddatum om aan te geven in welke tijdspanne de opleiding actief was. Hierdoor kun je als opleider GRO ook gebruiken om oudere (inactieve) opleidingen te archiveren zodat ze terug te vinden zijn voor studenten, “screeners” (van beroepsorganisaties) en voor iedereen die daar naar op zoek is (inclusie de opleider zelf).


 • Ga naar de (erkende) opleiding, die je wil archiveren, om deze te bewerken.
 • In de rechterkolom klik je op de “Archiveren” tab om het archiveren venster te openen.
 • Geef onder de kop “Begindatum actieve scholing” de datum op vanaf wanneer de scholing te volgen was.
 • Geef onder de kop “Einddatum actieve scholing” de datum op vanaf wanneer de scholing (in huidige vorm) niet meer te volgen was.
 • Onder de kop “Versie | Volgnummer” kun je een volgnummer opgeven (standaard is dat 1).
 • Klik op de knop “Archiveren”.

Prijzen m.b.t. de PLATO-erkenning

 • € 200,- PLATO-bijscholer audit
  • De PLATO-bijscholer audit is 5 jaar geldig
 • € 19,95 PLATO-bijscholer. Jaarlijkse contributie
 • € 79,95 PLATO bij- en nascholing accreditatie (per scholing)
  • De PLATO-accreditatie voor de bij- en nascholing PLATO (per scholing) is 5 jaar geldig
  • Het eerste jaar wordt alleen de accreditatie gerekend. De daarop volgende jaren betaal je per jaar:
 • € 49,95 PLATO bij- en nascholing contributie per scholing

🔸 Op het moment dat een opleider een PLATO-erkenning aanvraagt ontvangt deze een factuur met de PLATO-bijscholer audit kosten en een jaar PLATO-bijscholer contributie
🔸 Een totaal van € 219,95,- exclusief BTW

🔸 Per jaar betaalt de opleider € 49,95 per PLATO bij- en nascholing (per scholing)
🔸 Het eerste jaar € 79,95 (per scholing) voor de accreditatie
🔸 De daarop volgende jaren (4) € 49,95 als contributie (per scholing)


gro/plato_aanvragen.txt · Laatst gewijzigd: 2024/05/01 10:07 door a3d